EcoDalta kannanotto paremman sääntelyn puolesta

EcoDa on lähestynyt Euroopan komissiota 2.5.2019 kirjeellä, jossa se ottaa kantaa sääntelyn parantamista koskevaan tiedonantoon.

Kannanotossaan ecoDa nostaa muun ohessa esille yhteisöjen, kuten hallitusammattilaisyhdistysten, merkityksen ja peräänkuuluttaa laajempaa yhteistyötä, mikäli asian valmistelu luontevasti voisi tapahtua edustajayhteisöjen kautta. EcoDa esittää myös, ettei komission tulisi säännellä sellaisista asioista, joita paremmin hallinnoitaisiin jäsenmaiden kansallisissa corporate governance -suosituksissa. Täydellinen harmonisointi ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

EcoDa esittää huolensa sääntelyn liiallisesta yksityiskohtaisuudesta ja toteaa, että monissa tilanteissa periaatepohjainen sääntely on parempi kuin liian yksityiskohtainen. EcoDa nostaa esille myös sääntelyn tarkasteluaikavälin. Esimerkiksi ei-taloudellisten tietojen julkistamista koskevan sääntelyn osalta toimivuustarkastus suoritettiin liian lyhyen ajan kuluttua sääntelyn voimaanastumisesta. EcoDan näkemyksen mukaan sääntelyn toimivuus tulisi arvioida ennemmin 3–5 vuoden sisällä sen voimaansaattamisesta, jotta yhtiöt ehtisivät kunnolla implementoida sääntelyä ennen kuin sovitaan jo uusista tulkinnoista tai muutoksista.

Lue ecoDan kannanotto >