EU-elpymispaketin rahat ovat jaossa nyt

DIF-aamiaisella 20.9.2021 tarkasteltiin Spinversen johdolla EU-elpymispaketin mahdollisuuksia suomalaisten yritysten kasvun tukemiseksi. Elpymispaketissa on tarjolla 800 miljardin rahoituspotti, jolla rakennetaan uutta Eurooppaa seuraavalle sukupolvelle.

Tilaisuuden avauspuheenvuoro kuultiin elinkeinoministeri Mika Lintilältä. Kestävän kasvun ohjelman nimeä kantava kahden miljardin rahoitussiivu Suomelle tarjoaa investointitukea suomalaiselle teollisuudelle. Lintilä korosti, että rahoitus ohjataan vaikuttaviin investointikohteisiin, jotka uudistavat elinkeinoelämän rakenteita. Tavoitteena on tukea isoja hankkeita, joilla on myös isot vaikutukset. Suomi on tunnetusti ollut huono hakemaan niin sanottua Brysselin rahaa. Lintilä kannustikin hallitusten jäseniä kysymään rahoitusmahdollisuuksien ja niiden hyödyntämisen perään omissa yrityksissään.

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola kertoi Teknologiateollisuuden yritysten kasvupotentiaalista ja haasteista. Suuri potentiaali yrityksille avautuu vihreässä siirtymässä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa, joita tulisi lähestyä hiilikädenjäljen näkökulmasta. Uutta vientiä syntyy yhdistämällä Euroopan paras digikyvykkyys maailman kunnianhimoisimpaan ilmastotavoitteeseen.

Vaikka suomalainen teollisuus selvisi koronasta varsin hyvin, välituote-, raaka-aine- ja komponenttipula hidastavat vielä kasvua. Suomalaisten teollisuusyritysten haasteiksi Hirvola lukee myös yhä kasvavan työvoimapulan, verrattain vaatimattoman TKI-tuen sekä alhaisen investointiasteen.

Spinversen toimitusjohtaja Laura Koponen kävi läpi eri EU-maiden elpymispakettien rahoitusmahdollisuuksia. Suomalaiset yritykset voivat hakea rahoitusta myös muista EU-maista kyseiseen maahan kohdistuvia investointihankkeita varten. Yritysten kannattaakin pohtia, mihin maihin ne tekevät vientiä, avautuuko siihen liittyen rahoitusmahdollisuuksia. Rahoitusmahdollisuuksia voi tarkastella myös toimialan näkökulmasta: millaista rahoitusta Euroopassa on saatavilla esimerkiksi vetyyn tai terveydenhuoltoon liittyen? Elpymispaketin rahat ovat jaossa nyt, joten mahdollisuuksiin kannattaa tarttua.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Herkko Plit. Hän kannusti yrityksiä ajattelemaan isosti ja asennoitumaan rahoituksen hakuun eteläeurooppalaisen luovasti. Luterilaisen nöyrä asenne on unohdettava, jotta pärjäämme EU-tason kilpailussa.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen). Hybriditilaisuuden tallenne on katsottavissa jäsensivuilla.