Eurooppa tarvitsee sääntelypaussin – yritysten hallitusten on saatava keskittyä päätehtäväänsä

TIEDOTE 24.4.2024

Hallitustyötä tekevät kantavat huolta sääntelytulvasta, jotta yritykset ja niiden hallitukset eivät uupuisi yhä uusiin säännöksiin ja raportointivelvollisuuksiin. Siksi Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) antaa kannanoton tulevia Euroopan parlamentin vaaleja ja komission työohjelmaa varten.

DIF katsoo, että yritysten ja niiden hallitusten on saatava työrauha jo annettujen ja vireillä olevien sääntelyhankkeiden täytäntöönpanoon. Eurooppa tarvitsee nyt tauon sääntelystä, ja hallitusten on saatava keskittyä päätehtäväänsä eli luotsaamaan yrityksiä kestävään arvonluontiin pitkällä aikavälillä. Lainsäädännöllä ei pidä kaventaa hallitusten työkenttää raportointiin ja valvontaan, eikä viedä sitä operatiiviseen suuntaan sekoittamalla hallitusten ja operatiivisen johdon roolia. Hallituskokoonpanoista päättäminen kuuluu osakkeenomistajille, ei poliittiseen päätöksentekoon.

”Kaikki uusi sääntely on tehtävä huolellisen vaikutusarvioinnin ja aidon vaihtoehtojen punninnan kautta, eikä etukäteen tehtyjen poliittisten valintojen perusteella”, DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa painottaa.

Tulevan Euroopan parlamentin ja komission päätehtävänä tulee olla Euroopan kilpailukyvyn turvaaminen ja edistäminen. Siihen tarvitaan menestyviä yrityksiä. Viime vuosien suuri määrä uutta eurooppalaista sääntelyä vaatii yrityksiltä ja niiden hallituksilta paljon. Uutta sääntelyä on myös vielä tulossa.

”Nyt on aika ottaa sääntelypaussi ja antaa yrityksille mahdollisuus panna uudet vaatimukset täytäntöön”, Leena Linnainmaa katsoo.

Uusi sääntely tuo yrityksille ja niiden hallituksille raportointivelvollisuuksia. Lisäraportoinnin säätäminen voi viedä hallituksen päätehtävän – kestävän arvonluonnin pitkällä aikavälillä – sivurooliin. Menestyvällä yrityksellä on hallitus, joka tekee muutakin kuin raportoi ja valvoo.

”Hallituskokoonpanoista päättäminen kuuluu osakkeenomistajille, joten hallituskokoonpanoja koskevasta lisäsääntelystä on pidättäydyttävä”, Linnainmaa vaatii.

Osakkeenomistajat, eivät poliitikot, kantavat taloudellisen riskin yrityksen menestyksestä, joten heillä on kaikkein suurin motivaatio tehdä hyviä päätöksiä hallituskokoonpanoista ilman poliittisia vaikutusperiä.

Kaiken sääntelyn valmistelussa keskeinen vaihe on huolellinen vaikutusarviointi ja vaihtoehtojen punninta. Hankkeen lopputulosta ei pidä lyödä lukkoon poliittisilla perusteilla vaan vasta huolellisen eri vaihtoehtojen punninnan ja vaikutusarvioinnin jälkeen. Myös se vaihtoehto on otettava aidosti arvioitavaksi, ettei uutta sääntelyä anneta lainkaan, tai käytetään joustavinta ja tehokkainta tapaa ohjata pörssiyhtiöiden toimintaa, eli annetaan pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin kehittää pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia. Hallinnointikoodi on Suomessa edellyttänyt pörssiyhtiöiltä laajaa avoimuutta yhtiön hallinnoinnista ja edistänyt naisten nousua hallituksiin ilman kiintiösääntelyä.

Koko kannanotto luettavissa täällä>

Lisätietoja:
Leena Linnainmaa
Pääsihteeri
p. 050 356 1183
leena.linnainmaa(a)dif.fi