Herätys kiertotalouteen

DIF vieraili 11.9.2018 Sitrassa, jossa keskustelun aiheena oli kiertotalous.

Panelistit vasemmalta: Sampo Hietanen, Jari Voutilainen, Harri Jaskari ja Kirsi Sormunen.

Luonnonvarojen ja raaka-aineiden niukkuus ja tehoton käyttö, väestönkasvu ja ilmastonmuutos, muiden muassa, edellyttävät yhteiskunnalta tehokkuutta ja päästöjen vähentämistä. Näihin haasteisiin on kaavailtu ratkaisuksi kiertotaloutta, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään niin, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Kiertotalous pyrkii kestävään talouskasvuun.

DIF:n vierailulla Sitrassa 11.9. keskusteltiin kiertotaloudesta. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi puheenvuorossaan Suomen kiertotalouden tiekartasta, jonka mukaan kiertotalous tarjoaa arviolta kahden–kolmen miljardin euron vuotuisen arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä seuraavilla aihealueilla: konepaja- ja metsäteollisuus, ruokahävikin pienentäminen, kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos, yksityinen kulutus ja second hand -kauppa sekä ravinnekierto. Koko kansantaloudelle arvonlisän potentiaali on merkittävästi suurempi.

Kimmo Tiilikainen

Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen esitteli L&T:n strategiamuutoksen jätehuoltoyhtiöstä kiertotalouden käytännön tekijöiksi. Strategiassa painottuu henkilöstön merkitys – osaava henkilöstö ja palveluasenne ovat avaintekijöitä.

Lisäksi ohjelmassa oli paneelikeskustelu, johon osallistuivat Sampo Hietanen MaaS Globalista, kansanedustaja Harri Jaskari, Jari Voutilainen Metsä Groupista sekä DIF:n Senior Advisor Kirsi Sormunen. Paneelin moderaattorina toimi Sitran Kari Herlevi. Keskustelussa pohdittiin muun muassa lainsäädännön ja kiertotalouden mahdollistamien liiketoimien suhdetta.

DIF:n vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen teema on Hallitus ja kiertotalous. Jäseniltä toivotaankin näkemyksiä ja ideoita teemaan.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).