Jäsentyytyväisyyskyselyn saaliina runsaasti ehdotuksia tulevaa toimintaa varten

DIF on jälleen tehnyt jäsenille vuosittaisen kyselyn, jossa kysyttiin jäsenten arviota yhdistyksestä. Tulosten mukaan jäsenet olivat varsin tyytyväisiä DIFin toimintaan, ja tällä kertaa saatiin myös runsaasti palautetta ja ehdotuksia tulevaa toimintaa varten.

Kesällä tehtyyn jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 121 jäsentä.  Vastaajista yli puolella oli hallituspaikka pörssiyhtiössä ja lähes kaikilla muissa(kin) yhtiöissä. Keskimäärin vastaajilla oli 3,5 hallituspaikkaa.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan DIFin onnistumista eri osa-alueilla asteikolla 1 – 5.

Vastauksista saimme hyödyllistä palautetta sekä ideoita tulevaa toimintaa varten. Täytämme toiveita mahdollisuuksien mukaan, ja erinäisiä valmisteluja onkin jo käynnissä. Jäsenet ovat varsin tyytyväisiä DIFin toimintaan, kun DIF kokonaisuutena sain arvosanan 4 eli kiitos luottamuksesta!

DIF-teemat 2024

DIFin 2024 teemat määriteltiin hyödyntäen kyselyn tuloksia. Saimmekin runsaasti ehdotuksia teemoista. Eniten toivottiin hallituksen toimintaan ja kokoonpanoihin liittyviä teemoja. Toiseksi eniten ehdotettiin vastuullisuusteemoja. Myös teknologiaan sekä strategiaan ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja toivottiin runsaasti. Myös kansainvälisyyteen, kasvuun, talouteen ja regulaatioon liittyvät teemat saivat useita mainintoja. Toiveet on sopeutettu DIFin hallituksen vahvistamiin vuoden 2024 teemoihin, jotka ovat

  • Q1 Hallitus ja muuttuva toimintaympäristö
  • Q2 Hallitus ja vastuullisuus
  • Q3 Hallitus ja kasvun strategiat
  • Q4 Hyvän hallitustyön kulmakivet

DIF-tilaisuudet

Eniten jäsenet toivovat aamiaistilaisuuksia, mutta myös lounastilaisuudet ovat suosittuja. Myös iltapäivä- ja iltatilaisuuksia toivottiin jonkin verran. Livetilaisuudet ovat suosituimpia, mutta myös hybridejä toivotaan paljon. Resurssisyistä kaikkia live-tilaisuuksia ei kuitenkaan voida järjestää hybrideinä, joista aiheutuu lisäkustannuksia.

Tilaisuuksia toivottiin järjestettäväksi muuallakin kuin ”kabineteissa”, esimerkiksi tuotantolaitoksilla, maastokohteilla, jotta jäsenet saisivat uudenlaista ymmärrystä ja altistumista. Jotkut vastaajat toivoivat lisää ohjelmaa listaamattomien yritysten osalta: DIF voisi suuntautua pörssiyhtiöiden asioiden ja hallituskysymysten lisäksi hieman enemmän yksityisten yhtiöiden asioihin ja hallinnon kysymyksiin.

Puhujatoiveet olivat tänäkin vuonna hyvin moninaisia. Puhujiksi esitettiin laaja-alaisesti hallitusosaajia, diversiteettiä, kansainvälisiä edustajia, kansalaisjärjestöjä, johdon valmentajia, presidenttiehdokkaita, päätoimittajia, ruotsalaisia pääomasijoittajia, FIVAn edustajia, osuuskuntajohtoa, yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä omia kovan luokan jäseniä. Lisäksi toivottiin näkemyksiä akateemisesta maailmasta – viimeisimmistä trendeistä esim. johtamisessa, ministeritason poliitikkoja, puheenjohtajia, toimitusjohtajia (nykyisiä ja entisiä), asiantuntijoita, kokeneita hallitusammattilaisia ja avainyhteistyötahoja hallitukselle, innovaatiojohtajia, transformaatio-osaajia sekä monia muita henkilöitä. Yritämme toteuttaa toiveita mahdollisimman laajasti.

Myös sitä kommentoitiin, että DIFin on oltava aktiivisemmin nuoremmankin polven bisnespäättäjien pulssilla, siis kuunneltava, kuinka eri sukupolvi näkee maailman ja tehtävänsä. Tämä pyritäänkin ottamaan huomioon tulevaa ohjelmaa suunniteltaessa – olemme saaneet eväitä muun muassa DIFFuture-ohjelman myötä.

DIFin viestintä

Myös DIFin viestintää jäsenille arvioitiin varsin positiiviseksi eri osa-alueiden saadessa arvion 3,4 – 3,8 väliltä.

Boardview-lehden laatu sai arvosanan 3,8 ja merkityksellisyys 3,7. Vaikka pääsääntöisesti lehteen suhtaudutaan positiivisesti, myös sitä pohdittiin, tarvitaanko painettua lehteä. Todettakoon, että lehtiartikkelit ovat kumppanuussopimustemme keskeistä sisältöä, joten painetusta lehdestä luopuminen ei ole pohdinnassa. Lisäksi lehti rahoitetaan kokonaan ilmoitustuloilla, joten lehden lakkauttaminen ei toisi säästöjä.

DIFFuture-ohjelma

Runsas kolmannes vastaajista katsoi, että DIFFuture-ohjelma on tärkeä lisä DIFin toimintaan ja jotkut olivat saaneet uusia tuttavuuksia. Vain kaksi prosenttia ei pitänyt ohjelmaa kovin tärkeänä. Runsas neljännes katsoi, ettei ohjelma näy riittävästi jäsenille, ja runsas puolet ei osannut kommentoida.

Itse ohjelman osanottajilta saimme heille tehdyssä erillisessä kyselyssä suorastaan loistavan palautteen, ja osanottajista 16 on nyt DIFin jäseniä. Uusi ohjelma tulee haettavaksi syksyllä ja käynnistyy alkuvuonna 2024. Seuraavan ohjelman tilaisuuksiin kutsumme myös jäsenkuntaa verkottumaan, jolloin ohjelma ja osanottajat tulevat tutuiksi laajemmalle osalle jäsenkuntaa.

Hallitusjäsenten välitys

Muutama jäsen otti esiin toiveen hallitusjäsenten välityksestä. Sitä teemmekin kysynnän mukaan pienimuotoisesti lähinnä pk-yritysten hallituspaikoista. Pääosa hallituspaikoista menee kuitenkin headhuntereiden ja muiden kontaktien kautta.