Koronakriisin riskienhallinnan kehittämistä datan avulla

Koronapandemia on kiihdyttänyt yritystenkin tarvetta riskienhallinnan kehittämiseen. Kovia rajoituksia on jo purettu, mutta niitä saatetaan joutua kiristämään uudelleen mahdollisen toisen aallon myötä. Tämä vaatii yrityksiltä ja hallituksilta pitkäjänteisyyttä ja ennakointikykyä, mutta myös ketteryyttä ja analyyttistä tietoa hyödyntäviä lähestymistapoja.

DIFin asiantuntijakumppani EY:n Antti Hakkarainen ja Päivi Kotiaho ovat koostaneet asiantuntijamateriaalin pohjalta suomenkielisen ”Miten ottaa nopeasti muuttuva riskiympäristö haltuun datan avulla?” -artikkelin, joka keskittyy erityisesti yritysten riskienhallintaan erityisesti Covid-19-taudin aiheuttamien haasteiden näkökulmasta.

Samalla vinkkaamme EY:n laatimasta, keväällä ilmestyneestä globaalista tutkimuksesta, johon haastateltiin 500 suuryritysten hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa. ”EY Global Board Risk survey” -tutkimus on saatavilla pdf-tiedostona linkin takaa ja siinä keskitytään yritysten tämänhetkiseen riskiympäristöön ja riskienhallintaan sekä niihin liittyviin suosituksiin.