DIFin lausunto Euroopan komissiolle kestävästä hallinnoinnista

Directors’ Institute Finland (DIF) on vastannut Euroopan komission lausuntopyyntöön ehdotuksesta kestävää hallinnointia koskevaksi aloitteeksi.

DIF tekee vahvasti työtä vastuullisen yritystoiminnan puolesta, ja vastuullisuusasioilla on vahva painotus DIFin toiminnassa. Yritykset ja yhteiskunnat elävät isoa murrosta ilmastonmuutoksen ja arvojen muutoksen myötä. Yrityksen pitkän aikavälin menestys edellyttää vastuullisuusasioiden huomioimista, ja monella yrityksellä vastuullisuus onkin jo strategian ytimessä. DIF ei kannata yksityiskohtaista sääntelyä hallitusvastuista tai -kokoonpanoista, johdon palkitsemisesta tai sidosryhmädialogista vaan painottaa avoimuutta.

DIF katsoo markkinoiden johtavan nopeammin ja joustavammin muutokseen kuin monivuotisten lakiprojektien. Sijoittajat ovat jo vahvasti siirtyneet priorisoimaan vastuullisia yrityksiä. DIF kannustaa Euroopan unionia edistämään vertailukelpoisen tutkitun tiedon saatavuutta yritysten vastuullisuudesta.

Lue DIFin kaikki lausuntovastaukset Consultation Document Proposal for an Initiative on Sustainable Corporate Governance -asiakirjasta (pdf).