Lausunto arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutosesityksestä – esiteasetus

Lausunto 11.9.2017 valtiovarainministeriölle.

Viite: VM033:00/2017

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta lakiesityksestä. DIF on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Yhdistyksellä on 650 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöskentelystä. DIF on eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa) jäsen. Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Yhdistys katsoo lain muutosesityksen tavoitteen olevan oikea, ja on myönteistä, että hallinnon taakka pääsääntöisesti kevenee. DIF esittää, että lakiesitystä täsmennetään siten, että kaikkien, myös pienten First North -listausten hallinnollinen taakka kevenee.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Maarit Aarni-Sirviö                                       Philip Aminoff
Pääsihteeri                                                    Hallituksen puheenjohtaja