Liiketoimintahyötyjä pilvipalveluista

DIF-webinaarissa 8.12.2021 perehdyttiin pilvipalveluiden hyödyntämiseen Accenturen johdolla.

Accenture Suomen toimitusjohtaja Tomas Nyström käsitteli esityksessään pilvipalveluiden hyödyntämisen nykytilaa, tuloksellisen pilvistrategian elementtejä ja tästä saatavia hyötyjä.

Euroopassa pilven hyödyntämisen aste on yli 30 prosenttia, mikä on linjassa Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. Erottava tekijä on kuitenkin se, että eurooppalaiset yritykset hakevat pilvestä ensisijaisesti kustannushyötyjä, kun taas Kiinassa ja Yhdysvalloissa painotetaan asiakasarvoa ja innovaatioita.

Accenture on omassa toiminnassaan nostanut pilven hyödyntämisen asteen 95 prosentin tasolle. Hiukan yllättäen pankkien toiminnoista vain kahdeksan prosenttia on pilvessä. Yrityksiä ja toimialoja ei kuitenkaan kannata verrata keskenään vaan löytää omalle yritykselle oikea tapa hyödyntää pilvipalveluita.

Kuten moni teknologia, pilvi on helppo lokeroida yhteen tehtävään ja olla tyytyväinen siihen. Moni organisaatio suunnittelee liiketoimintaansa uudelleen siirtämällä järjestelmänsä ja sovelluksensa pilveen. Siirtymä onkin tuonut kustannussäästöjä ja parempaa tehokkuutta, mutta pilven käytön laajentaminen mahdollistaisi nopean innovointikyvyn ja liiketoiminnan kasvun.

Pilvi tulisi käsittää toimintamallina, jatkuvana kehittämisen alustana, jonka avulla innovoida, automatisoida ja suunnitella tietotyö uudelleen. Pilvipalveluissa kapea keskittyminen kustannussäästöihin asettaa organisaatiot epäedulliseen kilpailuasemaan verrattuna pilvipalveluja strategisesti käyttäviin yrityksiin.

Hallituksen kannattaa selvittää, missä oma yritys on menossa pilvipalveluiden näkökulmasta: Mikä on pilven käyttöaste ja rooli yrityksessä? Entä mitkä ovat yrityksen tavoitteet pilven suhteen: Tavoitellaanko vain kustannushyötyjä vai merkittäviä liiketoimintahyötyjä pilvipalveluihin nojaavan transformaation kautta?

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti Seppo Ruotsalainen. Hän korosti, että pilvi ei ole itsetarkoitus vaan keskeinen datan, analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollistaja. Pilvistrategia ja sen toteuttaminen on vain välitavoite. Varsinainen tavoite on saada pilvestä irti liiketoimintahyötyjä, mikä vaatii liiketoiminnan ja IT:n kokonaisjohtamista.

Webinaarin esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).