Listayhtiön tarkastusvaliokunnan on valvottava prosesseja poikkeusoloissakin

Listayhtiön tarkastusvaliokunnan tehtävä on valvoa laskenta- ja raportointiprosessien toimivuutta poikkeusoloissakin. Valiokunnan rooli korostuu, kun oikean ja ajantasaisen taloudellisen tiedon laatimista varmistetaan toimintaympäristössä, jossa yhtiö joutuu tekemään nopeitakin suunnanmuutoksia ja tarkistuksia strategiaan. Tehtävä oli haastava jo ennen koronaviruksen aiheuttamia poikkeusolosuhteitakin. Nyt tarvitaankin tiivistä yhteistyötä johdon kanssa riittävän ymmärryksen ylläpitämiseksi ja myös tuen tarjoamiseksi, jotta yhtiö pystyy edelleen täyttämään velvoitteensa omistajiaan ja työntekijöitään kohtaan.

Korkealaatuisen taloudellisen raportoinnin varmistamiseksi Nasdaq Helsingin markkinavalvonta (pdf) on jo ottanut käyttöön pidennetyt määräajat taloudelliselle tiedottamiselle, mutta jokainen yhtiö varmasti pyrkii siihen, että tätä jatkoaikaa ei olisi tarvetta käyttää.

Deloitten tarkastusvaliokunnille suunnatussa julkaisussa (pdf) on esitelty tärkeimmät kysymykset, jotka olisi tarpeen käydä läpi johdon kanssa liittyen listayhtiön raportointiin, yleisemmin jatkuvaan tiedon välittämiseen sijoittajille ja tilinpäätösvaikutuksiin. Julkaisu korostaa, että näiden taustalla vaikuttaa yhtiön kontrolliympäristö, jonka toimivuutta ei aiemmin ole testattu vastaavissa olosuhteissa. Vaikka julkaisu on laadittu alun perin Yhdysvaltain näkökulmasta ja käy läpi myös SEC- ja CARES Act -pohdinnat, sisältää se tärkeitä aiheita myös suomalaisen valiokuntatyöskentelyn näkökulmasta hyvin tiiviissä muodossa.