Mistä on 2020-luvun voittajat tehty?

Boston Consulting Group kutsui DIFin jäsenet 7.11.2019 aamupäiväseminaariin, jonka aiheena oli seuraavan vuosikymmenen menestystekijät.

Maailman kymmenen menestyneimmän yrityksen lista näyttää nyt erilaiselta kuin kymmenen vuotta sitten. Nyt listalta löytyy lähinnä teknologia-, ekosysteemi- ja palveluyrityksiä, kun vuosikymmen sitten menestystekijänä korostui luonnonvarojen hyödyntäminen.

Seuraavalla vuosikymmenellä yritysten liiketoimintaympäristön muutoksen vauhti oletettavasti kiihtyy, geopoliittinen epävakaus jatkuu ja tekoäly ynnä muut teknologiat kehittyvät nopeasti. Lisäksi 2020-luvulle siirryttäessä pitkän aikavälin kasvuennusteet ovat maltillisia. Tästä seuraa, että yritysten kyky oppia ja uudistua korostuvat entisestään.

Tuukka Seppä

Pohjoismaiden toimitusjohtaja Tuukka Seppä kävi läpi BCG:n listaamat viisi tekijää, joilla yritykset luovat menestystä 2020-luvulla:

  1. Strategia: Yrityksen on omaksuttava kilpailun uudet säännöt ja otettava haltuun ekosysteemit sekä digitaalisen ja fyysisen maailman sulautuminen, ruokittava mielikuvitusta ja rakennettava resilienssiä.
  2. Organisaatio: Tulevaisuuden menestyvä organisaatio on itseoppiva ja -virittyvä, dynaaminen, monimutkaisuuteen sopeutuva sekä koneiden ja ihmisten kyvyt yhdistävä.
  3. Muutos: Muutos on aina vaikeaa ja siihen liittyy riskejä, eikä muutoksen toteuttamiseen ole yhtä polkua. Merkittävin menestystekijä muutoksen onnistumisessa on kuitenkin se, että muutosprosessi aloitetaan ajoissa.
  4. Henkilöstö: Diversiteetti lisää innovaatiokykyä. Monimuotoisuus on kuitenkin myös saatava käyttöön luomalla inklusiivista yrityskulttuuria.
  5. Luottamus: Yrityksen olemassaolon tarkoitus (purpose) ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuvat. Johdon on varmistettava, että yritys nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa.

Matias Pollmann-Larsen BCG:n Kööpenhaminan toimistosta puhui yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkityksestä yrityksille. BCG käyttää vaikuttavuudesta termiä Total Societal Impact (TSI), johon tuttujen ESG-kriteerien lisäksi lukeutuvat yrityksen taloudellinen arvo yhteiskunnalle, yrityksen luoma kuluttajien hyvinvointi sekä eettisyys.

Matias Pollmann-Larsen

Yritysten positiivinen vaikutus yhteiskunnassa tuottaa tutkitusti myös taloudellista menestystä. Yrityksen yhteiskunnalle tuottama arvo on myös seikka, johon sijoittajat yhä enemmän keskittyvät sijoituspäätöksiä tehdessään.

Gaian osakas ja DIFin jäsen Kaisa Hietala kertoi esimerkkien myötä, mitä yrityksen yhteiskunnallisen roolin muutos tarkoittaa käytännössä. Yksi esimerkeistä oli tietenkin Neste, jonka uusiutuvien tuotteiden menestystarinaa Hietala on vahvasti ollut rakentamassa. Nesteen muutos käynnistyi reilut kymmenen vuotta sitten kysymyksellä, mikä on sen asema fossiilivapaassa maailmassa. Onnistuneen muutoksen merkittävimpiä tekijöitä oli ajoitus. Neste aloitti oppimisen ajoissa, ja nyt se on kilpailijoitaan edellä.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).