Parhaat pörssiyhtiöiden palkitsemisraportit valittu – parhaimmat erittäin hyviä

Directors’ Institute Finland (DIF), Korn Ferry, Nasdaq ja Varma lähtivät keväällä valitsemaan Suomen parhaimpia pörssiyhtiöiden palkitsemisraportteja. Valinnan tavoitteena on edistää hyviä käytäntöjä palkitsemisraportoinnissa ja palkita laadukkaimmin laaditut palkitsemisraportit.

Valintaraati koostui teema-alueen asiantuntijoista, ja siihen kuuluivat Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela, DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa ja Nasdaqin Associate General Counsel Tapani Manninen.

Korn Ferryn Juhani Ruuskanen toimi raadin äänivallattomana sihteerinä sekä Wille Gripenberg ja Niklas Elers analyytikkoina.

Systemaattinen valintaprosessi määritti voittajat

Aluksi raati määritti valintakriteerit, jotka koostuivat sisällöllisistä vaatimuksista. Muina tekijöinä olivat muun muassa sisällön relevanttius, täsmällisyys, ymmärrettävyys, lukijaystävällisyys, ulkoasu, viimeistely, materiaalin löydettävyys ja palkitsemisen liiketoimintakytkös. Lisäksi huomioimme yhtiökokouksen äänestystulokset ja vastuullisuusnäkökohdat voittajia valittaessa. Voittajat päätettiin nimetä small-, mid- ja large-cap -sarjoihin kuten edellisvuoden paras palkitsemispolitiikka -vertailussa.

Toisessa vaiheessa Korn Ferry analysoi kaikkien pörssiyhtiöiden palkitsemisraportit viisiportaisella asteikolla ja esitti raadille kunkin ryhmän viittä parasta palkitsemisraporttia arviointeineen.

Viimeiseksi valintaraati arvioi palkitsemisraportit ja valitsi kunkin kategorian voittajat.

Tiukemmilla velvollisuuksilla pyritään edistämään läpinäkyvyyttä sekä toimivampaa ja vastuullisempaa palkitsemista

Euroopan unionin osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi edellytti viime vuonna ensimmäistä kertaa, että pörssiyhtiöt tuovat palkitsemispolitiikat yhtiökokouksiin äänestettäväksi. Tänä vuonna oli vuorossa palkitsemisraportit.

Sijoittajien kannalta kiinnostavaa uutta on se, että palkitsemispolitiikassa on kuvattava, miten politiikka edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Hyvä sijoittajaystävällinen palkitsemispolitiikka kertoo juuri kyseisen yhtiön tilanteesta ja tavoitteista toimielinten palkitsemisessa. Yleisluontoinen kuvaus, joka voisi koskea mitä tahansa pörssiyhtiötä, ei hyödytä sijoittajia.

Palkitsemisraportti kuvaa käytännössä kuinka palkitsemispolitiikka on sovellettu käytäntöön. Ajankohtana palkitsemisraportin uudistaminen oli mielenkiintoinen ja haastava, koska se ajoittui pandemian keskelle vaatien useimmilta yrityksiltä joustavuutta ja huolellista harkintaa palkitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Palkitsemisraporttien taso vaihtelee, ja kehittävääkin vielä on

Analyysimme perusteella palkitsemisraporttien laatu vaihteli paljon kussakin kategoriassa mutta vähemmän kuin edellisvuonna arvioiduissa palkitsemispolitiikoissa. Kuitenkaan yhdessäkään ryhmässä ei ollut enää yrityksiä, joiden kohdalla olisi epäselvää, täyttävätkö palkitsemisraportit hallinnointikoodin minimivaatimukset.

Mitä suurempi yritys oli kyseessä, sitä korkeampi oli palkitsemisraportin yleinen taso, vaikka large cap -sarjassakin yritysten välillä oli selkeitä eroja. Kunkin kategorian kärjen taso oli hyvä.

Tervetuloa seuraamaan voittajien julkistamista ja yhteenvetoa analyysiemme tuloksista 26.10.

Voittajat julkistetaan 26.10.2021 klo 9.00–10.00 webinaarissa, johon kutsutaan muun muassa DIFin jäsenet, HR-ammattilaisia ja median edustajia. Webinaarissa esitetään myös yhteenveto, millaisiksi palkitsemisraportit muotoituivat sekä mitä oppeja analyysimme antaa tulevaisuuden kehitystyöhön.

Voit ilmoittautua vielä maanantaina 25.10. DIFiltä saamasi ilmoittautumislinkin kautta. Tervetuloa seuraamaan voittajien julkistamista ja kuinka palkitsemisraportointia voidaan edelleen vielä kehittää ja mitä vaateita niille tulevaisuudessa vielä asetetaan.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments