Onnistuneen listautumisen edellytykset

DIF-aamiaisella 29.9.2022 käytiin läpi listautumisen strategisia kysymyksiä KPMG:n johdolla. Vaikka listautumiset ovat sekavan markkinaympäristön vuoksi vähentyneet, tehdään listautumisvalmisteluja kuitenkin paljon. Yrityksen suunnittelevat listautumista ja konkreettisesti valmistautuvat siihen odottaen markkinan vakautumista. Vaikeassa markkinassa listautumisen ajoituksen merkitys korostuu.

KPMG:n Ari Kiuru kävi esityksessään läpi listautumisprosessin kriittisiä kohtia. Onnistuneen listautumisen taustalla on perusteellinen valmistautuminen. Erittäin tärkeä vaihe on sisäinen IPO-valmiuden analyysi, jossa tunnistetaan puutteellisia alueita niiden korjaamiseksi. Sijoittajien kannalta kannattavuuden merkitys korostuu vaikeassa markkinassa. Kasvussa on myös vastuullisuusnäkökohtien merkitys. Listautumista suunnitellessa on siten hyvä tehdä myös vastuullisuusarviointi.

Ari Kiuru

Listautumisen rakennetta on syytä miettiä tarkkaan. Listautuminen ei onnistu ilman pitkäaikaisia sijoittajia. Lisäksi tarvitaan riittävän iso yleisöannin osuus, joka tulee osakkeen likviditeettiä ja siten sen arvon muodostumista. Jälkimarkkinat voi tappaa myös liian korkealla listautumishinnalla. Kaupankäyntiä ja hinnanmuodostusta tukee myös se, että yhtiötä seuraa useampi analyytikko.

G2 Invest Oy:n toimitusjohtaja Petri Niemi puolestaan kertoi käytännön kokemuksia listautumisesta. Niemi vaikuttaa usean listatun ja listaamattoman kasvuyrityksen hallituksessa, ja hän on muun muassa listannut kuusi kasvuyritystä. Kaiken ytimessä on kysymys: Miksi kannattaa listautua? Vastaus siihen tulisi löytyä omistajastrategiasta. Useimmiten lähdetään hakemaan kasvun rahoitusta.

Perustaja-omistajien intressit eivät aina ole yhtenäistä. Osa saattaa haluta myydä osuutensa ja osa jatkaa matkaa yhtiön kanssa. Hallituksen rooli on toimia järjen äänenä ja puskurina omistajien ja johdon välillä.

Listautumisvalmisteluissa arvioiduiksi tulevat myös yhtiön resurssit. Toimitusjohtajan lisäksi tarvitaan pätevä talousjohtaja, ja hallintoa on usein syytä täydentää myös sijoittajaviestinnän, markkinoinnin ja HR:n osalta. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä värvätä hallitukseen riippumattomia jäseniä.

Janne Martola

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Janne Martola. Hän nosti esiin muutamia muita listautumisen hyötyjä. Itse listautumisprosessista on hyötyä yrityksen strategian toteuttamisessa. Listautuminen tuo myös tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä antaa tietynlaisen laatuleiman, mikä avaa ovia vieraalle pääomalle. Listattua osaketta voi käyttää vaihdannan välineen yrityskaupoissa, mikä mahdollistaa isommat transaktiot, jotka ovat olennaisia strategian toteutuksen kannalta.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).