Onnistunut yrityskauppa edellyttää viestintää, viestintää ja lisää viestintää

DIF-aamiaisella KPMG-talossa 5.4.2018 keskusteltiin KPMG:n asiantuntijoiden johdolla sekä case-esimerkin valossa onnistuneiden yrityskauppojen edellytyksistä ja integraation merkityksestä.

Erilaisiin yrityskauppoihin ja yrityskauppatilanteisiin liittyy aina omat piirteensä. Yrityskauppojen koko, osapuolten ominaispiirteet, tavoitteet ja syyt vaihtelevat, mikä vaikuttaa yrityskaupan toteutukseen. Arvioitava on muun muassa yrityksen arvon määritystä eri tavoin, hankintamenon kohdistamista, kaupan juridista ja verotuksellista strukturointia, integrointia sekä mahdollista myöhempää irtautumisstrategiaa.

Ostajan tai myyjän on luotava itselle tarpeeksi kattava näkemys, kuinka paljon riskejä on järkevä hyväksyä kaupassa, ja tähän perustuen joko tehdä kauppa tai jättää se tekemättä.

Tomas Granvik piti tilaisuuden avauspuheenvuoron, ja Pasi Tyyvi kertoi M&A -markkinakatsauksessaan yrityskauppojen kehityksestä talouden eri sektoreilla. Esimerkiksi terveydenhuoltoalan suuret fuusiot ovat jo toteutuneet. Kaiken kaikkiaan yrityskauppojen määrä on ollut kasvussa.

Bozorg Amiri

Bozorg Amiri ja Klas Holmberg esittelivät KPMG:n toteuttaman integraatiotutkimuksen tulokset vuodelta 2017. Tutkimuksessa selviteltiin haastattelujen pohjalta suomalaisten yritysten integraation onnistumista yrityskaupan jälkeen. Suurimpina haasteina integraation onnistumiselle olivat kommunikointi sekä yrityskulttuurien erot. Myös IT oli ratkaisevassa asemassa integraation onnistumisessa – riittävä panostus tietotekniikkaan liiketoimintojen yhdistämisessä mahdollisti osaltaan onnistuneen integraation. Tutkimuksen tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Case-esimerkkinä Alma Talentin toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori kertoi yrityskaupasta, jolla Alma Media osti Talentumin osake-enemmistön. Integraation onnistumisessa ratkaisevassa asemassa olivat tiukka aikataulu ja sen seuranta, avainhenkilöiden motivoinnin varmistaminen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. Myös viestinnällä oli oleellinen merkitys integroinnin onnistumisessa. Keskeisiä kysymyksiä olivat, miksi kauppa tehtiin ja mitä sillä tavoiteltiin.

Harri Pynnä

DIF:n jäsen ja Senior Advisor Harri Pynnä korosti lopuksi kommenttipuheenvuorossaan yrityskauppoihin liittyviä riskejä, joihin hallituksen on syytä varautua. Näitä ovat muun muassa kilpailuviranomaisten suhtautuminen, arvonmäärityksen realistisuus sekä  ennakoitujen synergioiden toteutuminen.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten luettavissa tämän artikkelin yhteydessä (edellyttää kirjautumisen).