Ovatko suomalaiset hallitukset liian kilttejä?

DIFin jäsenlounaalla keskusteltiin Hallitustyötutkimuksen tuloksista.

DIFin jäsenlounaalla 5.9.2019 käytiin läpi Hallitustyötutkimuksen 2019 tuloksia Aalto yliopiston Professor of Practicen ja Aalto EE:n toimitusjohtajan Pekka Mattilan johdolla. Tuloksiin omia kokemuksiaan ja näkemyksiään peilasivat panelistit, LähiTapiolan hallituksen jäsen Anu Kallio, Tulikiven hallituksen jäsen Ludmila Niemi ja Orionin hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

Hallitustyötutkimus tuo päivänvaloon uutta tietoa muun muassa hallitusten ajankäytöstä, johdon ja hallituksen yhteistyöstä, hallitustyön tehokkuudesta ja päätöksentekokyvystä sekä strategiatyön muutoksesta suomalaisissa suuryrityksissä.

Hallitusten ajankäyttö painottuu enemmän strategiaan kuin mihinkään muuhun hallitustyön osa-alueeseen. Strategiasta keskusteluun kuluu hallitusten ajasta noin kolmasosa.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että hallitusten strategiakeskustelu rönsyilee. Strategisia kysymyksiä käydään hallituksen kokouksissa läpi useiden eri aiheiden alla, ei pelkästään omana kokonaisuutenaan. Tulos ei yllätä panelisteja, sillä tänä päivänä viideksi seuraavaksi vuodeksi lukkoon lyöty suunnitelma ei toimi, vaan strategiaa on päivitettävä ja tarkasteltava kriittisesti jatkuvasti ja useista näkökulmista. Strategiakeskustelu on oikeiden kysymysten etsimistä ja niihin vastaamista jatkuvassa dialogissa johdon kanssa.

Yhteistyö hallituksen ja johdon välillä toimii hyvin. Silti avointa dialogia voisi olla enemmän. Lisäksi toimitusjohtajat odottavat hallituksilta tiukempaa sparrausta ja strategian haastamista. Ovatko suomalaiset hallitukset liian kilttejä? Panelistit näkivät tuloksen taustalla yleisen johtamistavan muutoksen. Tänä päivänä toimitusjohtajan ohjaamisessa korostuu kannustus ja positiivinen sparraus. Kovan kritiikin antaminenkin suomalaisilta onnistuu, mutta siihen vaaditaan vahva luottamuksen ilmapiiri.

Pekka Mattila kertoi tutkimuksen tuloksista ja moderoi paneelikeskustelua.

Yhteistyön toimivuuteen ja avoimeen dialogiin hallituksen ja johdon välillä kannattaa panostaa, sillä tutkimuksen mukaan juuri ne ovat ratkaisevia, omistaja-arvoa tuottavia tekijöitä. Tästä näkökulmasta suuret odotukset latautuvat hallituksen puheenjohtajaan, joka on vahvin linkki johdon ja hallituksen välisessä vuorovaikutuksessa.

Hallitustyötutkimus 2019 on DIFin ja sen yhteisöjäsenten Elon, Ilmarisen, Solidiumin ja Varman rahoittama tutkimushanke, jonka on toteuttanut Nordic Institute of Business & Society (NIBS) -ajatushautomo. Tutkimusraportti julkaistaan syyskuun 2019 aikana.