Monimuotoisuus mukaan corporate governance statement:iin 2018

Pörssiyhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa, Asianajotoimisto Krogeruksen laatimassa selvityksessä on vuonna 2018 käsiteltävä monimuotoisuuspolitiikan soveltamista.

Hallituksen monimuotoisuuden julkistamisvelvoitteet pohjautuvat vuonna 2014 annettuun EU-direktiiviin, joka koskee monimuotoisuutta koskevien tietojen sekä muiden ei-taloudellisten tietojen julkistamista. Direktiivi edellyttää, että pörssiyhtiöiden on julkistettava monimuotoisuuspolitiikkansa osana hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevaa vuosittaista selvitystä (corporate governance statement). Direktiivin mukaan monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista on sovellettava pörssiyhtiössä 1.1.2017 alkavana tilikautena tai kalenterivuoden 2017 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että direktiiviä on sovellettava vuoden 2018 hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

Suomessa direktiivin monimuotoisuutta koskevat velvoitteet on implementoitu arvopaperimarkkinalakiin ja sen nojalla annettuun valtiovarainministeriön asetukseen. Valtiovarainministeriön asetus edellyttää, että selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on sisällytettävä ”kuvaus hallitukseen ja hallintoneuvostoon sovellettavista monimuotoisuutta, kuten ikä, sukupuoli tai koulutus- ja ammattitausta, koskevista toimintaperiaatteista. Selvityksessä on kuvattava myös sovellettavien toimintaperiaatteiden tavoitteet, toimeenpano ja tilikaudella saavutetut tulokset. Jos toimintaperiaatteita ei sovelleta, selvityksessä on kerrottava perusteet soveltamatta jättämiselle”.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2015 julkaisemassa Hallinnointikoodi 2015 -suosituksessa direktiivin säännökset otettiin kuitenkin huomioon jo ennen valtiovarainministeriön asetuksen voimaantuloa. Arvopaperimarkkinayhdistyksen työryhmä otti oppia direktiivistä sekä valtioneuvoston helmikuussa 2015 antamasta periaatepäätöksestä koskien sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksessa. Hallinnointikoodi 2015 -suosituksen soveltamista pörssiyhtiöissä on edellytetty jo 1.1.2016 alkaen.

Krogeruksen syventävä artikkeli aiheesta on kokonaisuudessaan luettavissa DIF-Tietopankissa (vain jäsenille, edellyttää kirjautumisen).