Sitra: Suomen johtamisjärjestelmä pantava uusiksi

DIF:n jäsenet vierailivat Sitralla kuulemassa ja keskustelemassa siitä, kuinka Suomen johtamisjärjestelmä uudistetaan.

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen

Miten tätä maata johdetaan? Ja miten sitä pitäisi johtaa? Tämä oli aiheena, kun DIF vieraili Sitralla 22.3.2018. Isäntinä toimivat Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja riskienhallinnan johtava asiantuntija Pauli Marttila.

Ihmisten luottamus poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin horjuu, äänestysprosentti laskee, autoritääriset liikkeet saavat jalansijaa, eikä pääministeri saa muutosta aikaan. Samalla pitäisi kuitenkin varautua isoihin, globaaleihin haasteisiin, kuten maapallon kantokyvyn rajallisuus, kansainvälisen järjestyksen murros, digitalisaation tuomat muutokset sekä työn ja sen merkityksen muutos.

Ehdotukseksi siihen, kuinka pystyisimme vastaamaan muun muassa mainittuihin haasteisiin, Sitra on laatinut Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin, johon on koottu toimenpide-ehdotukset Suomen johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Raportti perustuu yli sataan haastatteluun, joissa vaikuttajat julkishallinnosta, politiikasta, etujärjestöistä ja elinkeinoelämästä kertoivat näkemyksiään. Selvitystyön vetovastuussa olivat entiset ministerit, Sitran vanhemmat neuvonantajat Liisa Hyssälä ja Jouni Backman.

Kyse on siis siitä, että Suomen edustuksellisen demokratian rakenteet ja toimintatavat eivät enää vastaa nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Nykyinen johtamismalli on Sitran selvityksen mukaan lyhytnäköinen ja siiloutunut, sitä vaivaa yhteisen agendan puute, eivätkä poliittiset prioriteetit ohjaa resurssien käyttöä riittävästi.

Kysymys kuuluu, kuinka muuttaa tämä johtamismalli strategiseksi ja ketteräksi niin, että myös kansanvalta vahvistuu. Tähän vastaa Sitran visio ”ilmiömäisestä” julkisesta hallinnosta. Vision mukaan julkisen hallinnon tavoitteet olisivat ilmiöpohjaisia ja yhteisiä, julkinen hallinto toimisi muutosälykkäästi, joustavasti, avoimesti ja ottaen kansalaiset mukaan dialogiin. Lisäksi julkisen hallinnon olisi syytä avata ovet maailmalle ja kansainvälistyä aidosti.

Mikko Kososen esitys sai aikaan vilkasta keskustelua osallistujien kesken. Kysymyksiä heräsi muun muassa valtion virkamieskunnan koulutuksesta, sosiaalisen median vaikutuksesta julkiseen keskusteluun sekä siitä, voiko näin iso muutos olla edes mahdollinen.

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -raportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä>

Tilaisuuden materiaali on DIF:n jäsenten saatavilla tämän artikkelin yhteydessä (edellyttää kirjautumisen).