Sparrausta puheenjohtajana toimimiseen

DIF jatkaa uutta konseptiaan DIF-sparrausta. 7.2.2024 sparrauksen teemana oli puheenjohtajan toiminta. DIFin kokeneet puheenjohtajat Kim Ignatius ja Heikki Westerlund keskustelivat pienryhmän kanssa puheenjohtajan tehtävistä ja toiminnasta pääsihteeri Leena Linnainmaan toimiessa moderaattorina.

Sparraukseen DIFin toimistolla osallistui kahdeksan DIFin jäsentä. Ohjelma oli rakennettu pitkälti osanottajien ennakkokysymysten varaan. Vilkkaassa keskustelussa pohdittiin muun muassa puheenjohtajan roolia varmistaa, että hallituksella on keskinäinen luottamus ja avoin keskusteluilmapiiri. Myös puheenjohtajan rooli strategiaprosessissa kiinnosti osallistujia. Yrityskulttuurin merkitystä korostetaan nykyisin, mutta miten hallitus varmistaa arvojen valumisen yhtiön arkeen? Myös hallituksen puheenjohtajan vuosirutiineja pohdittiin. Luottamuksellisessa keskustelussa ei vältetty myöskään vaikeita asioita, kuten hallituksen sisäisiä konflikteja ja niiden ratkomista.

Tilaisuus sai osanottajilta erinomaista palautetta, ja DIF tulee jatkamaan pienryhmäkeskusteluja eri aiheista. Jäseniltä toivotaan ehdotuksia käsiteltäviksi aiheiksi ja toivotuista keskustelun vetäjistä.