Strategiaseminaarissa innovoitiin liiketoimintamalleja

Aalto EE:n ja DIF:n keskusteleva ja osallistava strategiaseminaari herätteli pohtimaan liiketoimintamalli-innovaatioita.

Aalto EE ja DIF järjestivät 27.10.2017 ensimmäistä kertaa yhteistyössä koko päivän koulutuksen. Case-pohjainen strategiaseminaari käsitteli liiketoimintamalleja ja liiketoimintamalli-innovaatioiden hyödyntämistä hallitusten näkökulmasta. Osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja ideoimaan liiketoimintamalleja pyöreän pöydän keskusteluissa ja työpajatehtävässä.

Päivän ensimmäisessä koulutusosiossa Aalto EE:n toimitusjohtaja, professori Pekka Mattila avasi sitä, miksi liiketoimintamallilla on väliä. Liiketoimintamallin määritelmä pitää sisällään neljä ulottuvuutta: miten yritys luo arvoa asiakkaille, miten se tekee voittoa, millaisista elementeistä liiketoiminta rakentuu ja millaisilla prosesseilla yritys toimii.

Samalla alalla toimivien yritysten liiketoimintamallit voivat olla hyvinkin erilaiset. Mattila havainnollisti tätä vertailemalla kahden lentoyhtiön, Lufthansan ja Ryanairin, liiketoimintamalleja keskenään. Kumpikin pärjää, vaikkakin erilaisella logiikalla.

Liiketoimintainnovaatio voi liittyä yrityksen toimintaan tai prosesseihin, resursseihin, kustannuksiin tai asiakassuhteeseen.

”Voidaanko esimerkiksi ulkoistaa jotain asiakkaalle niin, että asiakas on tyytyväinen?”, Mattila kysyi.

Näin tekevät lentoyhtiöt, jotka antavat asiakkaan hoitaa check in -vaiheen, ja asiakas on tyytyväinen saadessaan itse valita paikkansa.

Fabian Sepulveda innosti osallistujia yrittäjämäiseen ajatteluun ja veti koulutuspäivän työpajan.

Vakiintuneen on vaikea uudistua

Koulutuksen seuraavaa osiota luotsasi Aalto EE:n Senior Advisor, tohtori Fabian Sepulveda. Hänen viestinsä oli tiivistetysti seuraava: Liiketoimintamalli-innovaatio perustuu arvon luomiselle, siinä ei ole kyse ainoastaan rahasta, ja se on enemmän kuin tuotteita tai palveluita.

Vakiintuneiden, menestyvien yritysten on yleensä vaikea uudistua. Esteenä voivat olla niin muutosvastaisuus, perinteet kuin muutoksen istumattomuus strategiaan. Menestyksestä huolimatta yritysten tulisi pyrkiä uudistamaan omaa liiketoimintaansa, sillä ne ovat juuri niitä vertailukohteita, jotka kilpailijat pyrkivät päihittämään. Liiketoimintamallejaan menestyksekkäästi uudistaneita jättejä ovat esimerkiksi Nestlé, Adobe ja Netflix.

Uudistumista kannattaa lähestyä asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen näkökulmasta. Menestyneimmät liiketoimintamalli-innovaatiot perustuvat nimenomaan asiakasarvon luomiselle. Sepulveda kehottikin seuraamaan oman alan start up -yrityksiä, koska ne pyrkivät ratkaisemaan asiakkaiden kohtaamattomia tarpeita.

Seminaaripäivä jatkui Valmet Automotiven ja OP:n case-esimerkeillä, Fabian Sepulvedan vetämällä työpajalla sekä Pekka Mattilan esityksellä hallituksen näkökulmasta liiketoimintamallien kehitykseen.