Strategisen palkitsemisen tavoite on omistaja-arvon lisääminen – tietopankkimateriaali päivitetty

Strategisen palkitsemisen tietopankkimateriaali on tarkistettu, ja sen tiivistelmä on entistä kattavampi.

DIF-tietopankin strategisen palkitsemisen materiaali on tarkistettu ja sen tiivistelmää on laajennettu niin, että siihen on koottu tärkeimmät asiat koko materiaalista. Tiivistelmän lukemalla voi nyt tehokkaasti tutustua aiheeseen.

”Strategiseen palkitsemiseen liittyvän kehittämisen, päätöksenteon ja toimeenpanon tavoite on omistaja- ja sidosryhmäarvon lisääminen. Yrityksen omistajien näkökulmasta katsottuna palkitsemisen tärkein tavoite on omistaja-arvon kasvamisen tukeminen pitkällä aikavälillä. Johdon, avainhenkilöiden ja koko muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien on tuettava yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista myös lyhyellä aikavälillä. Palkitsemisella pyritään saamaan yksilöt motivoitumaan ja sitoutumaan strategiaan, asetettuihin tavoitteisiin ja omistajien tahtotilaan.”

DIF-tietopankin tiivistelmät ovat kaikkien luettavissa. Koko tietopankkiin on pääsy DIF:n jäsenillä kirjautumisen kautta. Strategisen palkitsemisen tietopankkimateriaalin on tuottanut DIF:n asiantuntijakumppani Reward Agency. Jatka aiheeseen tutustumista DIF-tietopankissa >