Suomella erityinen mahdollisuus profiloitua vihreän siirtymän muutosjohtajana

Kestävyyteen kilpailuetuna keskittyneen Gaia Consultingin ja DIFin perinteiset jouluglögit järjestettiin hotelli St. Georgen talvipuutarhassa 22.11. Paikalle oli kokoontunut noin 40 DIFin jäsentä kuulemaan tuoreet kuulumiset COP27 -ilmastokokouksesta.

 

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen ei ole tavoite, vaan ehdoton minimi. Hallitustyöskentelyllä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sillä nopeimmin muutos tapahtuu talouselämässä. Maailmantalous heilahtelee, mutta markkina on yhä otollisempi vihreää siirtymää vauhdittaville yrityksille. Vastuullisuus nousee hallitusten agendalle vahvemmin, kun yritysten jalanjäljestä siirrytään kädenjälkeen ja kompensoinnista strategiseen liiketoimintaan. Ydinliiketoiminnan tulee muuttua monesta syystä: niin kuluttajat kuin työntekijät edellyttävät sitä, mutta suurin vauhdittaja on rahoituksen kohdistuminen vihreisiin investointeihin. Näin ollen tulevaisuuden menestyvien yritysten tulee kyetä jatkuviin kasvuloikkiin, mutta yhdistettynä kestävään arvolupaukseen ja kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Yrityksen liiketoiminnan ytimestä lähtevä ja toiminnan läpileikkaava strateginen vastuullisuus tulee korvaamaan pistemäiset vastuullisuustoimenpiteet.

Suomella on myös poikkeuksellinen mahdollisuus olla maailmanlaajuisesti vihreän siirtymän edelläkävijä. Suomen tulee kyetä investoimaan 4 prosenttia bruttokansantuotteesta ilmastoratkaisujen ja -innovaatioiden vauhdittamiseen. Nykyisellä verotuspohjalla se ei tapahdu muilla keinoin kuin talouskasvulla. Suomalainen vakaa toimintaympäristö luo pohjan myös ulkomaiselle investointihalukkuudelle. Talouspolitiikalla on merkittävä rooli luoda insentiivejä, jotta ilmaston lämpeneminen kyetään riittävällä tasolla estämään ja muutos tapahtuu tavoitteellisessa aikajänteessä. Julkisen rahoituksen ja kotimaisen pääoman tulee tähdätä samaan maaliin: vastuullisuusvaatimusten rinnalla syntyy myös kasvun aihioita uusien ilmastoratkaisujen ja teknologisten innovaatioiden avulla.

 

Kirjoittaja: Tia Hallanoro, Gaia Consulting Oy