Taloudessa parempia näkymiä, mitä digitalisaatio oikein tarkoittaa? Näistä keskusteltiin Suomen Pankissa

Suomen Pankki kutsui DIF:n jäsenet vuosittaiseen tilaisuuteen kuulemaan ajankohtaisista talousasioista. Tilaisuudessa 13. maaliskuuta 2017 kuultiin Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajan Seppo Honkapohjan esitys Suomen talous ja EKP:n rahapolitiikka sekä ekonomisti Juha Itkosen esitys Onko digitalisaatio talouskasvun hiiva?

Esitykset kirvoittivat vilkasta keskustelua Suomen talouden tilanteesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä talouspolitiikan suunnasta. Jäsenten puheenvuoroissa tuotiin keskusteluun lisänäkökulmia työttömyydestä, huoltosuhteen korjaamisesta, digitalisaatiosta ja kilpailukykysopimuksesta.

EKP:n rahapolitiikka muun muassa alentaa rahoituksen hintaa, tukee Suomen vientiä, lisää pankkien lainanantoa, tukee kulutusta ja investointeja. Myös Suomen taloudessa on positiivisia merkkejä: työmarkkinat ovat vahvistuneet, teollisuustuotannon alamäki on taittunut, hintakilpailukyky on parantunut ja luottamus talouteen on vahvistunut. Rakentaminen ja yksityiset palvelut kasvoivat merkittävästi viime vuonna. Haasteina on kuitenkin edelleen Suomen työvoiman korkea osaaminen, mutta innovaatioiden vähyys. Organisaatiot muuttuvat hitaasti eikä riskinottoon kannusteta.

Digitalisaatio on laajan-alainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen muutosprosessi.

Digitalisaatio puolestaan on laajan-alainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen muutosprosessi, jonka tieto- ja viestintätekniikan kehitys mahdollistaa. Siihen liittyvät muun muassa teollinen internet, automaatio, robotisaatio, alustatalous, tekoäly ja julkisen sektorin digitalisaatio. Monet viime vuosina voimakkaasti kasvaneet yritykset ovat perustuneet alustoille. Niihin liittyy verkostoituminen ja toisaalta uudet regulaation ja talouspolitiikan haasteet. Teknologinen kehitys kadottaa työpaikkoja, mutta toisaalta samaan aikaan syntyy uusia. Talouspolitiikassa pitäisikin esityksen mukaan huomioida digitalisaation hyötyjen ja haittojen epätasainen jakautuminen, varautua pitkän hitaan kasvun mahdollisuuteen ja parantaa talouden kykyä sopeutua uuten teknologiseen ympäristöön.