Tutkittua tietoa: Miksi pääomasijoittajien omistamat yhtiöt menestyvät muita paremmin?

Boreniuksen järjestämällä DIF-aamiaisella kuultiin mielenkiintoinen yhteenveto asianajaja Simon Witneyn London School of Economicsissa hyväksytystä väitöskirjasta.

Väitöskirjassa Simon Witney tutki päätöksentekoprosesseja ja hallintoa pienissä ja keskisuurissa brittiläisissä yhtiöissä. Yleinen teoreettinen kehikko on, että suurissa yrityksissä omistajien ja johdon eriytyminen voi johtaa vääristyneeseen vallankäyttöön (ns. päämies/agentti-ongelma). Sen estäminen edellyttää markkinoiden ja viranomaisten toteuttamaa sääntelyä.

Ari Tolppanen piti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

Väitöskirjassa todetaan, ettei agenttiteorian mukainen väite toteudu pääomasijoittajien omistamissa yhtiöissä, vaikka omistusta ja valvontaa ei ole eriytetty.  Väitöskirjassa myös osoitetaan, että pääomasijoittajien omistamat yhtiöt menestyvät vertailuryhmää paremmin. Yksi menestyksen syy on juuri tehokkaampi hallintomalli – corporate covernance, mikä tulisi konseptoida nykyistä paremmin.

Simon Witneyn väittämiä kommentoi DIF:n jäsen Ari Tolppanen, joka vertasi omia kokemuksiaan väitöskirjan tuloksiin sekä toi esille pohjoismaisen hallintomallin eroavaisuuksia brittiläiseen käytäntöön. Lisäksi yleisökysymyksissä pohdittiin muun muassa päätöksentekoprosesseja.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten luettavissa tämän artikkelin yhteydessä (edellyttää kirjautumisen).