PK-yritykset ovat tyytyväisiä ulkopuolisiin hallituksen jäseniin

Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri keräsi tietoa pienten ja keskisuurten yritysten hallituksista.

Ulkopuolisia hallituksen jäseniä on 40 prosentissa PK-yrityksissä. Heitä arvostetaan, sillä lähes 80 prosenttia vastaajista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväi­siä heidän toimintaansa. Yli puolet ulkopuolisista hallituksen jäsenistä on jonkin liiketoiminnan osa-alueen asiantuntijoita, ja yli 40 prosenttia heistä on hallitustyön ammattilaisia ja runsas kolmasosa yrityksen toimialan asiantuntijoita.

Barometri selvitti ensimmäistä kertaa hallituksen jäsenten ikää ja sukupuolijakaumaa. PK-yritysten hallituksen jäsenet ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Hallituksen nuorin jäsen on puolestaan keskimäärin 42-vuotias. Naisten osuus jäsenistä on 25 prosenttia ja 32 prosenttia suuremmissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä.

Vastaajat ovat huolissaan yritysten tulevaisuudesta. Lähes puolet katsoo, ettei hallituksessa ole nykyisellään riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvutavoitteiden, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen, kannalta.

Lue lisää PK-yritysten hallitusten koonpanosta, osaamisesta, kokouksista, hallituspalkkioista ja niiden tuomasta lisäarvosta Kauppakamareiden PK-hallitusbarometrista 2019 >

PK-hallitusbarometriin vastasi helmikuussa 1100 yritystä. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi.