Uutta DIF-Tietopankissa: immateriaalioikeudet

DIF-Tietopankissa on julkaisu uusi materiaali immateriaalioikeuksista. Sisällön on tuottanut DIF:n asiantuntijakumppanin Roschierin immateriaalioikeuspalveluiden johtaja Rainer Hilli. Materiaalin tuotantoa on tukenut immateriaalioikeuksien Senior Advisor Kaisa Olkkonen.

”Aineeton omaisuus on tärkeimpiä omaisuuseriä elinkeinoelämässä, joka suuntautuu yhä enemmän palvelu- ja digitaalisoituun talouteen. Aineeton omaisuus on yli puolet EU:n yhtiöiden arvosta ja jatkaa kasvamistaan.”

”Vaikkakin immateriaalioikeuksien merkitys kasvaa yrityksissä, on yhtiön toimialasta ja toimintaympäristöstä riippuen erittäin suuria eroja sen suhteen, mitkä immateriaalioikeudet ovat tärkeässä asemassa yrityksen strategian kannalta.”

Tutustu uuteen tietopankkimateriaaliin.