Hallitustyöskentely listautumattomissa yhtiöissä

Listaamattomien yhtiöiden jaottelua Omistusrakenteen osalta listaamattomien yhtiöiden joukosta voidaan tunnistaa tiettyjä tunnusomaisia ryhmiä, kansantaloudellisesti merkittävimpänä esimerkkinä perheomisteiset yhtiöt, jotka tyypillisesti…

Lue lisää

Hallitusarviointi

Yleiskatsaus hallitustyön kehittämiseen ja hallitusten jäsenten valintaan Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus ja siihen liitetyt hallinnon epäonnistumiset ovat laittaneet suuryritysten hallitukset…

Lue lisää

Compliance, vastuullisuus ja eettisyys hallitustyöskentelyssä

Mitä on compliance? Compliancella (suomeksi vaatimustenmukaisuus tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen) tarkoitetaan sen varmistamista, että yritys toimii kaikissa tilanteissa…

Lue lisää

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuuta ja velvollisuuksia koskeva sääntely Hallituksen jäsenten vastuista ja velvollisuuksista säädetään osakeyhtiölaissa. Yhtiöjärjestys voi myös sisältää tarkempia määräyksiä hallituksen…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme