Hallitusarviointi

Tarkistettu: 16.06.2016

Tiivistelmä

Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus ja siihen liitetyt hallinnon epäonnistumiset ovat laittaneet suuryritysten hallitukset suurennuslasin alle. Tämä on muuttanut nopeutetussa tahdissa hallitusten työtä. Hallituksen tehtävien hoito vaatii sen jäseniltä yhä enemmän aikaa ja sitoutumista sekä nostaa hallituksen suorituskyvyn ja sen kehittämisen vaatimukset uudelle tasolle.

Vielä muutamia vuosia sitten hallitustyön kehittäminen kohdistui pitkälti hallintotavan kehittämiseen asetettujen säädösten mukaiseksi. Kun otetaan huomioon kasvanut liiketoimintojen kompleksisuus ja globaalius, joissa suurin osa suomalaisistakin pörssiyrityksistä toimii, on hallituksen lisäarvon tuottaminen kiinni monista muista kriittisistä menestystekijöistä. Niiden avulla hallitus varautuu ottamaan laaja-alaisesti kantaa yritykselle lisäarvoa tuottaviin asioihin kuten pitkän aikavälin suuntaan ja riskeihin, tekemään päätöksiä ja sparraamaan johtoa aidosti strategisella tasolla ja valitsemaan kyvykkäät seuraajat toimitusjohtajalle ja avainjohdolle sekä hallitukselle itselleen liiketoiminnallisten tarpeiden kehittyessä.
Merkittävämpi painoarvo kehittämisessä on kontrollien ja menettelytapojen lisäksi siirrettävä käyttäytymisiin liittyviin tekijöihin. Hallitusten kriittisiksi menestystekijöiksi ovat nousseet:

 • Puheenjohtajan johtamistyyli
 • Tiimidynamiikka
 • Suhteiden hoito operatiiviseen johtoon ja sidosryhmiin
 • Diversitetti; sukupuoli, ikä ja ennen kaikkea osaamisprofiili
 • Johtamiskulttuuri

The continuing economic uncertainty and accompanying high profile governance ‘failures’ in the last years mean that there is now greater attention on the boardroom than ever before. Directors of leading companies are required to operate in an increasingly complex environment that consequently demands new levels of time commitment and engagement, and most importantly, improvements in board performance.

In addition to a deep understanding of corporate governance standards, boards’ ability to create value add is dependent on other crucial success factors which enable board to impact company’s long term direction, manage risks, coach executive leaders as well as manage effective succession planning of executive leaders and board members. These success factors are:

 • Chairman leadership style
 • Team dynamics
 • Board relationship management to executive leaders and other stakeholders
 • Diversity; gender, age and especially competence profiles
 • Board culture

This development is global. Boards whose members possess a profound grasp of best practice in these areas are able to move beyond a compliance and process driven view of the boardroom to one of world-class, value-adding performance.

In Finnish leading large companies the development focus should be:

 • To shift focus of Board evaluation from ’hard’ compliance related issues to benchmark and develop also those ’softer’ enablers which have been mentioned above
 • Pay attention to systematic board member succession planning and competence profiling including benchmarking
 • Pay attention to systematic CEO and executive succession planning and competence profiling including benchmarking
 • Invest in executive talent planning and development
 • Develop board size and diversity – smallest board is not necessarily most effective one

Yleiskatsaus hallitustyön kehittämiseen ja hallitusten jäsenten valintaan Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus ja siihen liitetyt hallinnon epäonnistumiset ovat laittaneet suuryritysten hallitukset…

Lue lisää

Jäsenille