Hallitusammattilainen, menetkö epämukavuusalueelle?

Hallitustyön vaikeusaste on ottanut uusia kierroksia viime vuosien kriiseissä, teknologian huimassa kehityksessä sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon pyörteissä. Kysymys onkin, ovatko hallitukset ja niiden jäsenet valmiita kohtaamaan muutoksia ja löytämään niistä myös mahdollisuuksia.

 

Hallitusammattilaiset ovat taustaltaan kokeneita yritysjohtajia. Kuitenkin alati muuttava toimintaympäristö vaatii huippuosaajaltakin pinnistelyä. Hallitustyö edellyttää jatkuvaa oppimista ja menemistä epämukavuusalueelle eli sellaisiinkin asioihin perehtymistä, joihin liittyen ei ole ennestään osaamista tai kiinnostusta. 

 

Joissakin maissa pörssiyhtiöiden hallitusjäsenillä on velvollisuus kouluttautua vuosittain. Meillä ei sellaista vaatimusta ole, minkä toivottavasti korvaa hallitusjäsenten nöyryys ymmärtää, että kokeneinkin johtaja tarvitsee uutta tietoa pysyäkseen ajan tasalla. DIFin tilaisuuksissa ja materiaaleissa, kuten Boardview-lehdessä, lisäoppia on runsaasti saatavilla.

 

Muutosvauhti on huima, ja tietoa on valtavasti tarjolla. Vaarana onkin, että hallitusammattilaiset tekevät runsaasta tarjonnasta helppoja valintoja eli osallistuvat niihin tilaisuuksiin ja perehtyvät niihin materiaaleihin, joihin liittyen heillä on ennestään osaamista ja henkilökohtaista kiinnostusta. Olisiko kuitenkin tärkeämpää osallistua niihin tilaisuuksiaan ja opiskella niitä materiaaleja, joista tietoa tai kiinnostusta on ennestään vähiten? Tämä voi vaatia epämukavuusalueelle menemistä, mutta ilman sitä ei kehitystä erityisemmin tapahdu.

DIFin tehtävänä on uusien ja vaikeiden asioiden esittäminen mielenkiintoisesti ja selkeästi, jotta epämukavuusalueelle meneminen helpottuu.

Se on kuitenkin jokaisen oma päätös, mihin käyttää rajallista aikaansa.

 

On ollut mielenkiintoista havaita joitakin eroja tilaisuuksiemme sukupuolijakaumasta. DIFin jäsenistä kolmannes on naisia. Pääsääntöisesti naiset osallistuvat varsin aktiivisesti tilaisuuksiimme. Kun järjestimme erinomaisen tilaisuuden geopolitiikasta runsas kuukausi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, yllätyin, kun osanottajakunta oli varsin miehinen ja lisäksi edusti kokeneempaa jäsenkuntaamme. Toisaalta vastuullisuusaiheisiin tilaisuuksiimme naiset ovat osallistuneet varsin vilkkaasti. Kuitenkin sodan alkamisen jälkeen geopolitiikkatilaisuuksissa ovat naisten osuus ja ikäjakauma normalisoituneet vastaamaan jäsenkuntaa, ja vastuullisuustilaisuuksissakin käy jo mukavasti miehiä.

 

Otan DIFin toiminnassa ja Boardview-lehden sisällössä positiivisena haasteena houkutella jäsenet ja lukijat menemään epämukavuusalueelle ja siten saamaan uutta tietoa ja ymmärrystä.

 

 

Teksti on Boardview-lehden 1/2023 pääkirjoitus.