Hallitustyön kehittäminen pk-yrityksissä

Kotiseudullani Pohjois-Pohjanmaalla ei juuri ole suuryritysten pääkonttoreita eikä siten hallituspaikkojakaan sellaisissa. Keskisuuriakaan yrityksiä ei ole kovin paljoa. Sen sijaan yrittäjävetoisia, pienempiä ja vähän isompia firmoja sekä perheyrityksiä täältä löytyy runsaasti. Pk-yritysten hallitustyöskentely on kovin erilaista kuin isompien. Hallitustyön kehittäminen ja jopa rakentaminen on usein hallituksen ”ulkopuolisten” jäsenten tehtävä. Tarve ammattimaiselle hallitustyölle on kuitenkin huutava.

Omistajien, hallituksen ja toimivan johdon tehtävänjako on pohjoismaisen hyvän hallintotavan mukaan erittäin yksinkertainen. Philip Aminoff tiivisti tämän blogissaan hienosti siten, että omistajat päättävät, hallitus ohjaa ja toimiva johto toteuttaa.

Entäpä silloin, kun yrityksen hallituksessa on reipas omistajien edustus tai ollaan vasta harkitsemassa ulkopuolisten hallituksen jäsenten ottamista mukaan hallitustyöhön? Tai kun omistajat toimivat yrityksen johtotehtävissä?

Hallituksen kokoukset pk-yrityksissä voivat jäädä vain muodollisiksi

Pahimmillaan yrityksissä ollaan tilanteessa, jossa muodolliset hallituksen kokoukset on pidetty vain paperilla, jos niinkään. Todelliset hallituksen kokoukset, eli yritystä koskevat oikeat keskustelut, on pidetty yrittäjäperheen kesken saunan lauteilla. Jos muodollisia kokouksia on, istuu hallituksessa jäseninä toimiva johto tai pelkät omistajat.

Hallituksiin pitäisi saada yhtiötä monipuolisesti tukevaa osaamista ja erilaisia kasvua tukevia näkökulmia. Sellaista tuovia henkilöitä ei kuitenkaan uskalleta valita. Miksi? Yrittäjää tai omistajaperhettä voi pelottaa avata oman yrityksensä tilannetta ulkopuoliselle. Omistajista useammat ovat yleensä töissä yrityksessä ja tekevät pitkää päivää. Voi tuntua siltä, ettei hallitustyölle ole aikaa ja ainakin sen käynnistäminen tuntuu vaikealta.

Yrittäjää tai omistajaperhettä voi pelottaa avata oman yrityksensä tilannetta ulkopuoliselle.

Tilanne on onneksi usein parempi kuin edellä kuvattu. Monissa yrityksissä on hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti. Kokemukseni on, että hallituksissa ollaan kuitenkin joko liian usein saman mielisiä ja keskustelu on aivan liian harmonista tai toisessa ääripäässä riidellään omistajien kesken. Vanhaan ja olemassa olevaan juuttuminen on melkeinpä haastavampi juttu kuin eripura.

Johdolle ja omistajille täytyy tarvittaessa opettaa, miten hallitustyö toimii

Ajattelen, että hallitustyön laatu lähtee siitä, että hallituksen jäsenet ymmärtävät ”asiakasta” eli yrityksen omistajia, ja sitä minkälaisella kehityksen portaalla yrityksen hallitustyö on. On osattava sopeutua olosuhteisiin ja ymmärrettävä, että isommissa yrityksissä opitut työskentelytavat ja mallit eivät välttämättä nyt auta. Ulkopuolisen hallituksen jäsenen tehtävänä on opettaa yrityksille ja omistajille sitä, mikä on hallituksen tehtävä ja miten hallitustyö toimii. Hallituksen on oltava niin johdon kuin omistajien tukena yrityksen kasvun eri vaiheissa.

Joskus voi olla tarpeen myös tehdä näkyväksi se, että yrittäjän ja yrityksen intressit eivät kohtaa.

Joskus voi olla tarpeen myös tehdä näkyväksi se, että yrittäjän ja yrityksen intressit eivät kohtaa. Käytännön esimerkki tällaisesta voisi olla yritykseen investointi verrattuna rahan jakamiseen osinkona, tai omistajan kiintymys tiettyyn kannattamattomaan liiketoimintaan. Joskus taas yrityksen ongelmat johtuvat siitä, että omistajalla, joka toimii yrityksen johdossa, ei ole kaikkia tarvittavia kykyjä kokonaisuuden luotsaamiseen. Hallituksen haastava tehtävä on tällöin löytää keinot, joilla täydennetään kyvykkyyksiä ja yrittäjävetoista toimintaa. Sormella osoittaminen ei auta.

Luottamuksen, kunnioituksen ja avoimuuden ylläpitäminen

Kaikki lähtee liikkeelle luottamuksesta. Keskinäisestä kunnioituksesta, jossa tunnistetaan niin vahvuudet ja heikkoudet eri positioissa toimimisessa.

Korona-aika on haastanut hallitustyön aivan uudella tavalla. Samaan aikaan kun yritystoiminnan haasteet ovat lisääntyneet, on kokouksia pidetty etänä. Vaikeiden asioiden käsittely etäyhteyden kautta on huomattavasti haastavampaa kuin silloin kun ollaan fyysisesti läsnä.

Yrityksissä, joissa on ennen korona-aikaa pystytty luomaan luottamukselliset ja avoimet suhteet on tästäkin ajasta selvitty. Kun hallitustyössä on pulmia, etätyö on tuonut siihen lisää kulmakerrointa. Hallitusammattilaisen tehtävänä on kyetä sanoittamaan hallituksen omistajajäsenille myös vaikeita asioita. Kun kissa on nostettu pöydälle, on asioihin helpompi tarttua.

 

Kirjoittaja on toiminut lukuisten suomalaisten yritysten, säätiöiden ja järjestöjen hallituksissa vuodesta 2002 lähtien.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments