Eurooppalaisesta hallitustutkinnosta uutta näkemystä hallitustyöhön

Tänä syksynä Euroopan hallitusammattilaisten järjestöjen kattojärjestö ecoDa lanseerasi uuden hallitustyön koulutuksen, joka tähtää European Board Diploma -tutkintoon.

Koulutus käsittelee laajasti hallitustyön eri kysymyksiä, erityisesti listayhtiöiden ja muiden isompien yritysten näkökulmasta. Se antaa muun muassa kuvan eri eurooppalaisten maiden corporate governance -malleista, hallitustyön kehittämisestä ja liiketoimintamallien rakentamisesta. Koulutus sisältää myös uusimmat tiedot vastuullisuuden sääntelystä sekä hallitustyön eri tilanteiden case-harjoituksia muiden osallistujien kanssa.

 

Hallitustyön sujuminen vaatii hallituksen yhteistä ymmärrystä keskeisistä asioista

 

Koulutusseminaarissa INSEAD:in johtava hallitustyön professori Ludo van der Heyden puhui siitä, miten rakennetaan parasta mahdollista hallitustyötä. Tässä korostuu erityisesti se, miten paljon kannattaa panostaa yhteisen ymmärryksen rakentamiseen, yhteisistä päämääristä sopimiseen sekä yhteisten arvojen luomiseen. Näiden perusteella hallitus pystyy mahdollisimman hedelmällisiin keskusteluihin ja hyviin päätöksiin. Mikäli hallituksen kokouksissa palataan toistuvasti samoihin keskusteluihin, voi olla hyvä ottaa askel taaksepäin ja selvittää, onko kaikilla sama ymmärrys tilanteesta ja vaihtoehdoista. Sen jälkeen on kenties helpompaa päästä eteenpäin.

Koulutuksessa saimme mahdollisuuden case-työskentelyyn professori van der Heydenin kanssa Danonen casessa, jossa toimitusjohtaja joutui väistymään aktivistisijoittajien painostuksesta. Tarkastelimme, olisiko hallitus voinut toimia eri tavalla tässä haastavassa tilanteessa. Yksi oppi oli se, kuinka tärkeää on panostaa jatkuvaan yhteydenpitoon eri sidosryhmien kanssa.

 

Vastuullisuus on upotettava yrityksen strategiaan

 

Vastuullisuus on haastava teema, kun sääntely kehittyy koko ajan. Koulutuksessa perehdyttiin ESG-työn menestymisen avaimiin: tarve sisällyttää vastuullisuus yrityksen strategiaan, tavoitteiden määrittelyyn, mittaamiseen, raportointiin ja viestintään. Pohdimme muun muassa lyhyen ja pidemmän aikavälin palkitsemismallien optimointia sekä tulosten että johdon motivoinnin näkökulmista.  Jokaisen yrityksen kannattaa kuitenkin luoda mallit omien tarpeidensa mukaan eikä seurata liikaa muiden yritysten esimerkkiä.

 

Tarkastusvaliokunnan työ laajenee

 

Koulutukseen sisältyy peruskoulutuksen lisäksi kolme moduulia, joista tutkinnon suorittamista varten tulee valita yksi: tarkastusvaliokunnan kehittyvä työ, hallituksen ja sidosryhmien väliset suhteet tai ESG ilmaston ja biodiversiteetin näkökulmasta. Itse valitsin tarkastusvaliokunta-aiheen, jossa kokeneet tilintarkastajat ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajat antoivat sekä yksityiskohtaista tietoa että jakoivat käytännön vinkkejä tarkastusvaliokunnan työn järjestämiseksi. Riittävän ammatillisen skeptisyyden käyttäminen on keskeinen vaatimus valiokunnan työssä. Oman tarkastustyön lisäksi korostettiin tilintarkastajan valintaprosessin tärkeyttä sekä tilintarkastajan työn seuraamisen olennaisuutta. Tarkastusvaliokunnilla on jo nyt paljon tehtäviä, ja CSRD:n myötä ne lisääntyvät entisestään. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tekemällä kokousten valmistelutyöllä ja organisaation tehokkaalla hyödyntämisellä on iso rooli siinä, että työ saadaan hoidettua laadukkaasti mutta tehokkaasti.

 

Kaiken kaikkiaan koulutus oli erittäin onnistunut ja oli antoisaa tutustua muihin osallistujiin, jotka tulivat Euroopan eri maista ja teollisuuden aloilta. Myös osallistujien ammatilliset taustat olivat monipuoliset sisältäen muun muassa hallitusammattilaisia ja pääomasijoittajia. Vaikka teemat olivat ennestäänkin tuttuja, monimuotoisen kouluttaja- ja osallistujajoukon kautta sain lisää näkökulmia ja uusia ratkaisuideoita omaan hallitustyöhöni.