Hallitustyöskentelyyn tarvitaan kasvuhakuisuuden poltetta

Vuosikokous 10.5.2016 hyväksyi yhdistyksemme uudeksi viralliseksi nimeksi Directors Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry. Jatkossa yhdistys käyttää itsestään pääsääntöisesti lyhennettä DIF ja jäsenistään käsitettä DIF:in jäsen. DIF:in jäsenet ovat merkittävissä yhtiöissä hallitusvastuuta kantavia henkilöitä, jotka henkilökohtaisesti ja yhdistyksensä avulla edistävät hyvää hallitustyötä. Tukenamme on pieni, mutta tärkeä yhteisöjäsenryhmä, joka on sitoutunut yhdistyksen päämääriin.

Hallitustyöskentely on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. Hallitusten tehtävä on kirkastunut, hallitusten kokoonpano on moninaistunut, päätöksentekoprosessit on määritelty, eri tahojen toimivaltarajat ovat kaikkien tiedostamia, pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet on kirjattu ja niiden toteutumista seurataan vuosikellon avulla. Valiokunnat toimivat ja raportoinnissakaan ei ole juuri puutteita. Hyvä hallintotapa on juurtunut hyvin maamme yrityskantaan.

Hallitus katsoo voittovarojen arvon kehittyvän paremmin omistajan omissa käsissä kuin yhtiössä.

Hyvästä hallintotavasta huolimatta suomalaiset yritykset kasvavat hitaasti ja investoivat vähän. Osin tämä varmasti johtuu yleisestä taloudellisesta tilasta ja Suomen heikosta kilpailukyvystä. Mutta kasvun hitaus ja investointien pienuus voivat johtua myös liialliseen ennakoitavuuteen ja turvallisuuteen tarrautuvasta käyttäytymismalleista, joiden kääntöpuolena on kunnianhimon ja uskalluksen puute.

Mielestäni suomalaiseen hallitustyöskentelyyn tarvitaan vahvempaa kasvuhakuisuuden ja investointihalukkuuden poltetta. Uhkien ja vaikeuksien sijasta tulisi keskittyä vahvemmin mahdollisuuksiin. Yrityksen potentiaalin maksimointi on hyvin hankalaa niin kauan kuin kaikki energia kuluu riskien ja epävarmuustekijöiden analyyseihin.

Maamme alhainen investointitaso ei näytä johtuvan niinkään pääoman, vaan hyvien ideoiden puutteesta. Pörssiyritysten tuloksista yhä suurempi osa on viime vuosina jaettu omistajille osinkoina. Viesti on mielestäni selvä: hallitus, jonka tehtävänä on omistaja-arvon kasvattaminen, katsoo voittovarojen arvon kehittyvän paremmin omistajan omissa käsissä kuin yhtiössä. Näin on mahdollisesti ollut vahvan pörssinousun vuosina.

Tänä vuonna pääomamarkkinoiden tuotto-odotus lähenee nollaa.  Lähestyykö taas se aika, jolloin omistaja-arvo nousee varmemmin yritysten liiketoimintaan tehtävien investointien kuin osingonjaon kautta? Eiköhän!

 

 

Philip Aminoff

DIF:n hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2016 alkaen

 

Boardview-lehti
kesäkuu 2016