Philip Aminoff

Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja. DIFin nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset