Hyvä hallinto sopii myös julkisen vallan omistamiin yrityksiin

Senior Advisor Tapani J. T. Koski kirjoitti (Helsingin Sanomat, Mielipide, 19.12.2019), ettei pörssiyhtiön hallinnointitapa sovi julkishallinnon yhtiöille. Hän perusteli kantaansa pk-yritysten omistajayrittäjien peloilla kehittää yhtiönsä hallitustyötä ja vertaa muutoinkin julkishallinnon ja pk-sektorin omistajien intressejä toisiinsa.

Kommentoin kirjoitusta jo Hesarissa (22.12.2019). Totesin, että Kosken näkökulma on yksinkertaisesti väärä. Omistajayrittäjät ovat omistajia, kun taas valtion ja kuntien omistamien yritysten omistajavaltaa käyttävät henkilöt ovat omistajien edustajia. Jälkimmäisillä oma varallisuus ei ole kiinni yrityksessä, vaan todellisia omistajia ovat kansalaiset, me kaikki.

Koska julkinen valta omistaa Suomessa laajasti yritysvarallisuutta, ja aihepiiri on siksi tärkeä, toistan ja täydennän mielipidettäni tässä kirjoituksessa.

Olen sitä mieltä, että myös julkisesti omistettua yritysvarallisuutta tulee hallinnoida ammattitaitoisesti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, jotta yritykset voivat menestyä kestävällä tavalla. Tämä on erityisen tärkeää nyt kun globalisaatio, digitalisaatio, ympäristökysymykset ja monet muut megatrendit ovat muuttaneet ja muuttavat peruuttamattomasti kilpailuympäristöä. Julkisen vallan omistajana ilmaisemat strategiset intressit voidaan aivan hyvin ottaa huomioon hyvää hallintoa noudattaen. Sen tiedän kokemuksesta.

Yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on lakisääteinen velvollisuus toimia huolellisesti yhtiön etua edistäen. Osakeyhtiössä ei myöskään saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteiseen, joka on omiaan tuottamaan jollekulle epäoikeutettua etua yhtiön kustannuksella. Nämä kaikkien yritysten hallitustyössä mukana olevien tuntemat säädökset rajaavat yritysten liiketoimintaratkaisuja. Yrityksiä ei tule käyttää yhtiön edun vastaisesti esimerkiksi puoluepoliittisten pyrkimysten edistämiseen.

Pörssiyrityksissä on vuosikymmenten saatossa kehitetty hyviä hallintokäytäntöjä (Corporate Governance) edistämään yritysten arvonmuodostusta sekä hallinnointiin liittyvää avoimuutta. Myös valtion, kuntien ja muiden vastaavien yhteisöjen omistamien yritysten tulisi raportoida pörssiyhtiön tapaan toiminnastaan avoimesti omistajilleen, kansalaisille. Pörssissä noteerattujen yritysten osalta tämä on itsestäänselvyys omistuspohjasta riippumatta.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodi 2020 on siksi hyvä ohjenuora myös julkisen vallan omistamille yrityksille.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments