Johdon palkitsemisessa vastuullisuuden mittarit ovat vajavaisia

Debattipalstalla Niko Pakalén otti kantaa johdon palkitsemiseen vastuullisuustavoitteiden täyttymisestä (KL 18.10.).

Olemme samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että vastuullisuuden tulisi olla – ei vain pörssiyhtiöiden – vaan myös kaikkien yritysten hallitusten agendalla. Yritys voi menestyä pitkällä aikavälillä vain, jos se on sekä taloudellisesti kannattava että toimii kestävän kehityksen mukaisesti. Pakalén on oikeassa siinä, että vastuullisuuden ja omistaja-arvon kehittämisen välillä ei ole ristiriitaa. Väitämme kuitenkin, että tämä ei riitä. Vastuullisuuden tulisi olla osa yrityksen strategiaa tai jopa sen perusta.

Esg ei riitä vastuullisuuden mittariksi. Esg:n eri osa-alueet (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) koostuvat useasta eri kategoriasta, jolloin yksittäinen esg-indeksi voi koostua äärettömästä määrästä eri osa-alueiden kombinaatioita. Johtoa ei pidä palkita siitä, että yritys ei osallistu korruptioon tai käytä lapsityövoimaa. Esg-arvioiden yleinen ongelma on subjektiivisuus, koska ne tyypillisesti perustuvat joko yrityksen omaan arvioon tai analyytikon kvalitatiiviseen arvioon.

Johtoa ei pidä palkita siitä, että yritys ei osallistu korruptioon tai käytä lapsityövoimaa.

Erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa johdon vaikuttava palkitseminen on haastavaa. Vastuullisuuskeskustelussa korostuu yrityksen oman toiminnan optimointi eli jalanjälkien minimointi, kun pitäisi keskittyä yrityksen ulkoisten positiivisten vaikutusten lisäämiseen eli kädenjälkiin. Yrityksen ulkoiset vaikutukset ovat useimmiten monin verroin suuremmat kuin sisäiset.

Lisäksi johdon palkitsemisessa järjestelmän piirissä olevilla pitää olla realistinen vaikutus mitattaviin asioihin. Heidän pitää ymmärtää, miten mittareihin käytännössä vaikutetaan, ja mittarien pitää olla pitkän aikavälin tavoitteisiin ohjaavia. Mittareiden tulee myös olla objektiivisia ja tieteeseen perustuvia.

Näistä syistä aidosti toimivien mittarien löytäminen on haastavaa. Ilmastonmuutoksessa korostuu lisäksi johdon ja hallituksen elinkaarta pidempi aikaväli, jolloin omistajien arvot jäävät ohjaaviksi.

Vastuullisuus on erittäin tärkeä asia, mutta pelkkä johdon palkitseminen esg-perusteilla ei kerro yrityksen vastuullisuuden tasosta. Hyvä palkitsemisjärjestelmä ohjaa kohti kestävää tulevaisuutta, mutta ruksin saa ruutuun myös viherpesulla.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kauppalehdessä 25.10.2021.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments