Suomi tarvitsee nyt rohkeaa johtajuutta

Mielipidesivulla (HS 20. 8.) oli kolme kirjoitusta yritysten johtamisesta. Hyvä niin, koska yritysten menestys perustuu johtamiseen. Juuri nyt – heikon markkinatilanteen aikana – tarvitaan rohkeaa johtamista liiketoimintojen kilpailukyvyn jatkuvaksi parantamiseksi ja uusien innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Yrityksissä, joiden toimitusjohtajana tai hallituksessa olen toiminut, on saavutettu suurimmat tuottavuushypyt (20–40 prosenttia) jonkin yksikön liiketoimintamallin syvällisillä muutoksilla. Valitettavan usein se on tarkoittanut muun ohella Suomen liiketoimintojen karsimista ja investoimista muualle.

Suomi ei ole nykyisin tarpeeksi houkutteleva yritysten toimintaympäristöksi. Yritysten omistajat, hallitukset ja toimitusjohtajat joutuvat vertaamaan Suomen toimintaolosuhteita muihin vaihtoehtoihin.

Suomessa on monta asiaa kunnossa, mutta keskeisimmät kilpailukykymme ongelma-alueet ovat julkisen sektorin suuruus suhteessa bruttokansantuotteeseen ja siitä johtuva korkea verotusaste sekä työmarkkinoittemme jäykkyydet. Yhteiskuntamme päätöksenteon eripuraisuus ja kyvyttömyys rakenteellisiin uudistuksiin ovat talouskasvun este, joka tuhoaa kansalaisten hyvinvoinnin pitkän aikavälin edellytyksiä.

Suomen on mahdollista tulla hyväksi maaksi investoida, kehittää nykyisiä liiketoimintoja ja panostaa uusiin, jos niin tahdotaan. Yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutuminen osoitti tämän tahdon puuttumista.

Maailmalla on nykyisin poikkeuksellisen paljon kriisejä, epävakautta ja epävarmuuksia. Siksi on tärkeää, että Suomi palauttaa omat asiansa terveelle pohjalle. Kyse on paljon puhutusta luottamuksesta.

Hallituksen lähiviikkojen ratkaisut vaikuttavat siihen, voidaanko yrityksissä luottaa Suomen kykyyn saattaa taloutensa tasapainoon. Kyse on Suomen palauttamisesta kilpailukykyiseksi toimintaympäristöksi, jossa on hyvä kehittää liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja. Tähänkin tarvitaan rohkeaa johtajuutta.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 22.8.2015