Uuden puheenjohtajan tervehdys

Haluan kiittää DIF:n jäsenistöä luottamuksesta yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Suhtaudun tähän uuteen haasteeseen nöyrän tarmokkaasti.

Edellisen puheenjohtaja Philip Aminoffin 19.6.2018 julkaistu blogikirjoitus on otsikoitu ”DIF ottaa kantaa”.  Linjasimme hiljattain, että pyrimme aikaisempaa vahvemmin myötävaikuttamaan siihen, että tietoisuus ja syvällisempi ymmärrys pohjoismaisen hallintomallin eduista leviäisi laajemmin. Konkreettisesti toimme tämän esille, kun lausuimme SHR-direktiivistä. Lausunnossa kannatimme joustavuutta sääntelyn kansallisessa soveltamisessa ja nostimme esiin ehdotuksen epäselviä, mahdollisesti tulkinnanvaraisia muotoiluja.

Suomalainen hallinnointijärjestelmä perustuu selkeään tehtäväjakoon osin yhtiökokouksen ja hallituksen sekä osin hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Tästä johtuen Suomessa harvemmin esiintyy sellaisia ongelmia, joita SHRD:llä pyritään korjaamaan esimerkiksi anglosaksisen hallintomallin osalta, jossa usein merkittävä osa hallituksen jäsenistä edustaa operatiivista johtoa. Policy-valiokunnan laatimassa lausunnossa päädyimmekin tarkemmin kuvaamaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

DIF on iloksemme vakiinnuttanut asemansa ja se näkyy muun muassa siinä, että meiltä pyydetään lausuntoja erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Olemme kuitenkin määritelleet, että otamme kantaa ainoastaan hallitustyöhön liittyvään sääntelyyn, emmekä esimerkiksi lausu verotuksesta. Tätä vaikuttamistyötä pitää kuitenkin kehittää proaktiivisempaan suuntaan. Miten voisimme paremmin vaikuttaa ehdotusten sisältöön ennen kuin ne annetaan? Eikä vasta kommentoida tehtyjä esityksiä? Tätä asiaa pohdimme lomien jälkeen.

DIF:n loppuvuoden teemat ovat Hallitustyön kehittäminen ja Hallitus ja tekoäly. Näiden aiheiden ympärille olemme yhdessä kumppaniemme kanssa suunnitelleet mielenkiintoista ohjelmaa. Osasta olemme jo tiedottaneetkin, mutta luvassa on vielä jotain uutta. Seuraamme herkällä korvalla jäsenistön palautetta tilaisuuksista, ja pääsääntöisesti se on ollut positiivista. Jos Sinulla on ehdotuksia jäsentilaisuuksien sisällön suhteen tai jos vaikka haluaisit kutsua DIF:n vierailulle edustamaasi yritykseen jonkin ajankohtaisen teeman ympärille, otamme mielellämme vastaan ehdotuksia.

Lopuksi toivon, että voimme kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että kaikki jotka toimivat merkittävissä hallitustehtävissä haluavat siihen liittyä, koska kokevat sen edistävän heidän henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia vaativissa hallitustehtävissä. Edetään asialinjalla, substanssi ensin, samanaikaisesti positiivisen ja kollegiaalisen ilmapiirin hengessä. Edeltäjien hyvää työtä jatkaen, yhdessä hallituksen, DIF:n toimiston ja jäsenistön kanssa.

Tapaamisiin näissä merkeissä viimeistään syksyllä ja sitä ennen mukavaa kesää! Minut tavoittaa osoitteesta .

Kirsi