Hallitusammattilaisten katse innovaatiossa ja osaamisessa

Kysyimme suomalaisilta hallitusammattilaisilta mitä asioita he pitävät hallitustyössä tällä hetkellä keskeisimpinä. Deloitten EMEA 360 Boardroom Surveyn tutkimustulokset ja hallitusten jäsenten arviot eri osa-alueista ovat Suomen osalta yllättävän myönteisiä. Toimintaympäristön haastavuus huomioiden herää kysymys, näkevätkö hallitusten jäsenet tilanteen ja oman työskentelynsä hieman liiankin positiivisena? Onko vaarana, että luotetaan liiaksi aikaisempaan kokemukseen ja näkemykseen sen sijaan, että osattaisiin varautua riittävän ajoissa toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin?

Tässä ovat tutkimuksen keskeiset löydökset (katsottaessa edellistä 12 kuukautta ja tulevia 12 – 24 kuukautta):

• Strategia, suoriutuminen, kasvu, pääoman hallinta ja yritysjärjestelyt ovat kaikki korkealla prioriteetilla hallitusten agendalla. Ne kaikki ovat myös jatkossa kahdeksan tärkeimmän asian joukossa.

• Digitalisaation ja kyberriskien painoarvo on nousussa. Taustalta löytyy varmasti julkisuutta saaneet uutiset tietoturvarikkomuksista sekä toisaalta digitalisaatioon liittyvät menestys- ja innovaatioesimerkit.

• Innovaatioiden painoarvo nousee tulevaisuudessa 17 sijaa ylöspäin, yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi hallituksen agendalla. Tämä saattaa kuvata hallitusten jäsenten huolta liittyen yhtiöiden uusiutumis- ja muutoskykyyn. Yllättäen samanaikaisesti 86 % suomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että heidän organisaationsa rohkaisee jo innovatiivisuuteen ja ideointiin. Toivottavasti kyse ei ole siitä, että haastetta ei tunnusteta sen koko laajuudessaan!

• Osaamisen johtaminen nousee uutena asiana hallitusten agendalle. Uskon, että tämä kuvastaa sitä, että useat yhtiöt ovat siirtymässä tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisempään ajatteluun. Tällöin tietotaidon ja osaamisen merkitys yhtiöiden pääomana luonnollisesti kasvaa.

Vaikka tutkimustulokset eivät ole kovin yllättäviä, sisältyy niihin selvästi viesti siitä, että toimintaympäristömme ja useat toimialamme ovat voimakkaan muutoksen edessä. Innovaatioiden, digitalisaation, kyberturvallisuuden ja osaamisen johtamisen nouseminen hallitusten agendalle kertoo teollisen ympäristön muuttumisesta yhä enemmän tieto- ja palveluympäristöksi.

 

Merja Itäniemi

 

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Deloitten blogissa.