Lakiasiaintiimit astuvat yritysstrategian eturiviin

Yrityslakimiesten rooli on muuttunut melkoisesti vuosien varrella. Perinteiseen oikeudelliseen neuvontaan aiemmin keskittyneiden yritysjuristien tehtäväkenttä laajentui ensin riskienhallintaan, ja vähitellen he ovat vakiinnuttaneet asemansa yritysten strategiatyössä.

Oikeusalaa arvioiva Legal 500 -julkaisu haastatteli vastikään Client Intelligence Report -raporttiinsa lähes viittätuhatta eurooppalaista yrityslakimiestä ja lakiasiainjohtajaa. Raportista saa hyvän kuvan siitä, mitä yrityslakimiehen työ tänä päivänä on.

Eurooppalaisen yritysjuristin kolme tärkeintä haastetta juuri nyt

Haastatellut yrityslakimiehet ja lakiasiainjohtajat nostivat kolme haastetta ylitse muiden:

  1. Vaikea maailmantalouden tilanne (51,9 %) oli tällä hetkellä suurin heidän yhtiöihinsä kohdistuva haaste.
  2. Sääntelyn lisääntyminen (45,6 %) jäi täpärästi kakkoseksi.
  3. Laajentuminen uusille alueille (35,7 %) oli kolmas merkittävä haaste.

Tutkimus osoitti lisäksi, että eurooppalaisista vastaajista 86,7 prosenttia oli sitä mieltä, että lakiasiaintiimin ja liiketoiminnan vuorovaikutus oli syventynyt kahdentoista viime kuukauden aikana. Tämä onkin välttämätöntä, kun otetaan huomioon edellä luetellut haasteet.

Nykyisessä sääntelytulvassa jo pelkästään erilaisten lyhenteiden (SDG, BEPS, MIFID, MAR, FATCA…) haltuun ottaminen on melkoinen haaste. Sääntelyvyöry ei kuitenkaan osoita merkkejä laantumisesta, ja yrityslakimiehistä onkin nopeasti tullut yhtiön keskeisiä strategisia liittolaisia. Heidän on oltava yhä oma-aloitteisempia: voimassa olevan lainsäädännön tunteminen ei enää riitä, vaan yritysten on jatkuvasti varauduttava tulevaisuuden haasteisiin.

Yritysjuristit, joilla on kykyä tunnistaa tulevasta lainsäädännöstä riskien lisäksi myös liiketoimintamahdollisuuksia, voivat auttaa yritystään tekemään oikeita strategisia linjauksia ja jopa löytämään huomattavia kilpailuetuja.  Tämä uusi rooli tuli esiin myös Legal 500 -tutkimuksessa, mikä osoittaa, että nykypäivän yrityslakimiehet näkevät itsensä ensisijaisesti liiketoimintastrategian mahdollistajina.

Pohjoismaisia trendejä

Vaikka kaikki tämä vastaa pitkälti pohjoismaisten yritysjuristien ja lakiasiainjohtajien kokemuksia, Pohjoismaissa on kuitenkin vallalla vielä yksi selkeä trendi: tutkimuksen mukaan monet pohjoismaiset yrityslakimiehet ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet vastuulleen muita kuin puhtaasti oikeudellisia tehtäviä. Useimmat ovat ottaneet hoitaakseen compliance-asioita, hyvään hallinnointiin liittyviä kysymyksiä, kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja yrityksen hallintotehtäviä.

Vuodesta 2008 kansainvälisesti vaikeana jatkunut taloudellinen tilanne on aiheuttanut painetta monissa pohjoismaisissa yrityksissä. Lakiasiainosastoilla tämä on tarkoittanut sitä, että yhä suurempi määrä siitä työstä, joka aiemmin teetettiin ulkopuolisella neuvonantajalla, on täytynyt hoitaa sisäisesti – samalla, kun oma tehtäväkenttä on muutenkin laajentunut.

Kuka on sinun ehdokkaasi GC Powerlist 2016 -luetteloon?

Yritysten omien lakimiesten on aina ollut vaikeaa todistaa lakiasiaintiimin arvoa yritykselle. Miten määritetään vältettyjen riskien tai minimoitujen vastuiden arvo? Vaikka lakiasiainosaston työn arvoa on edelleen jokseenkin mahdotonta mitata euroina, ollaan ehkä vihdoin tilanteessa, jossa yritysstrategian eturiviin astuneiden yrityslakimiesten ja lakiasiainjohtajien ei enää tarvitse todistella omaa arvoaan.

Kun yritysten omiin juristeihin ja lakiasiainjohtajiin kohdistuvat haasteet monimutkaistuvat ja heidän työnsä muuttuu liiketoiminnan kannalta yhä kriittisemmäksi, on hienoa, että Legal 500 tarjoaa nyt mahdollisuuden antaa tunnustusta asiantuntijoille, jotka ovat aidosti alansa edelläkävijöitä.

Yrityslakimiehiä ja lakiasiainjohtajia arvioitiin viime vuonna Pohjoismaissa ensimmäistä kertaa, ja olimme todella ylpeitä, kun huomasimme Suomen listalla neljä vanhaa kollegaamme!

Nyt GC Powerlist 2016 etsii suomalaisia yrityslakimiehiä, jotka ovat

  • muuttaneet tai muovanneet näkemyksiä yrityksessään tai toimialallaan
  • kehittäneet oivaltavia teknisiä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin
  • luoneet innovatiivisia rakenteita, jotka varmistavat, että in house -lakimiehen työnkuva vie liiketoimintaa eteenpäin
  • kehittäneet liiketoimintamallin, jota muidenkin yrityslakimiesten tulisi noudattaa.

GC Powerlist 2016 -julkaisun virallisena yhteistyökumppanina Suomessa kannustamme kaikkia nimeämään aktiivisesti ehdokkaita. Ehdokkaita voi nimetä täällä toukokuun loppuun asti. Sanomattakin on selvää, että toivomme näkevämme listalla jälleen paljon tuntemiamme taitavia yritysjuristeja!

Carola Lindholm

Juttu on alunperin julkaistu Castren & Snellmanin blogissa.