Näin yhdistät kestävän liiketoiminnan näkökohdat johdon palkitsemiseen

Uusi EU-direktiivi antaa aktiivisille omistajille mahdollisuuden ohjata sijoituskohteidensa strategiaa kestävämpään suuntaan myös johdon palkitsemisen kautta. Paine sijoittajilta kasvaa – Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen yrityksen toiminnassa luo ja suojaa sen arvoa nyt ja tulevaisuudessa. Yhtiöiden hallituksilta odotetaan aktiivista osallistumista ESG- eli ympäristö-, sosiaalisten ja hyvän hallintotavan tekijöiden integrointiin pitkän aikavälin strategiaan.

Sijoittajat vaativat myös ilmastomuutoksen riskien hallintaa

Sijoittajat kaipaavat yrityksiltä läpinäkyvyyttä erityisesti siihen, miten ilmastonmuutoksen tuomia erityyppisiä riskejä heidän sijoituskohteissaan hallitaan. Suomalaisista sijoittajista esimerkiksi Varma on toimintakertomuksessaan ilmoittanut vaativansa sijoituskohteiltaan päästövähennyssuunnitelmaa ja kannustavansa erityisesti hiili-intensiivisten alojen sijoituskohteitaan raportoimaan siitä, miten ilmastonmuutos näkyy yritysten strategisessa johtamisessa ja riskienhallinnassa.

Yritysvastuun mittarit ujuttautuvat osaksi johdon palkitsemista

Myös johdon palkkiot ovat olleet sijoittajien kiikarissa jo jonkin aikaa. Pörssiyhtiöiltä odotetaan näyttöjä siitä, että johdon palkkiot ovat yhteydessä sellaisiin mittareihin ja tuloksiin, jotka tukevat yhtiön liiketoimintastrategiaa pitkäjänteisellä tavalla.

Vaikka palkitsemista ovat pääasiassa ohjanneet helposti mitattavat taloudelliset mittarit ja tavoitteet, kestävän liiketoiminnan tai yritysvastuun näkökohdat ovat jo muutaman vuoden näkyneet palkitsemisessa. Ensimmäisenä ympäristö- ja sosiaaliset mittarit ilmestyivät vuosibonuksiin ja muuhun rahapalkitsemiseen. Usein muoto on ollut ns. leikkaava: bonuksia on vähennetty, jos yritysvastuuasioissa on tapahtunut rikkeitä tai notkahduksia. Ilmastoriskeihin heräämisen myötä osakkeenomistajat ovat alkaneet vaatia kestävän liiketoiminnan mittareita myös johdon pitkän ajan kannustinjärjestelmiin, erityisesti ilmastoriskeille alttiilla toimialoilla sekä finanssitoimialalla.

Ylimmän johdon palkitseminen siirtyy yhtiökokouksen agendalle

Suomessa implementoitiin keväällä 2019 Osakkeenomistajan oikeudet -muutosdirektiivi. Sen myötä keskustelu ylimmän johdon palkitsemisesta siirtyy yhtiökokouksen agendalle, sillä yrityksen johdon tulee esitellä palkitsemispolitiikkansa ja vuosittainen palkitsemisraportti yhtiökokoukselle ensi vuodesta alkaen. Käytännössä osakkeenomistajat siis pääsevät äänestämään ylimmän johdon palkitsemisesta ja saavat väylän tuoda omat vaatimuksensa esille.

Monet suomalaiset sijoittajat ovat ilmoittaneet aikovansa jatkossa käyttää äänioikeuttaan yhä aktiivisemmin osana omistajaohjaustaan, varmistaakseen sijoituskohteidensa strategian toimivuuden erityisesti ilmastonäkökulmasta myös tulevaisuudessa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että ylimmän johdon onnistumista mitataan aiempaa vahvemmin sen perusteella, miten hyvin yritys on valmistautunut ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin fyysisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Vinkit: mieti näitä, kun haluat tuoda kestävän liiketoiminnan mittarit johdon palkitsemiseen

Kestävän liiketoiminnan tavoitteiden kytkeminen ylimmän johdon palkitsemiseen tukee osaltaan yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamista pitkäjänteisellä tavalla ja varmistaa yrityksen arvon säilymisen ja kasvamisen myös tulevaisuudessa. Siksi se kannattaa valmistella huolellisesti. Alla vinkit valmisteluun, ota ainakin nämä tekijät huomioon:

  1. Arvioi ilmastonmuutoksen vaikutusta liiketoimintastrategian ja yrityksen nykyisen suunnan toteutettavuuteen esimerkiksi skenaariotyöskentelyn avulla. Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnin tulisi olla kiinteä osa strategiaprosessia ja tuoda näkökulmia esimerkiksi toimintaympäristöanalyysiin ja riskienhallinnan kenttään kokonaisuutena.
  2. Määrittele täsmällisesti, kenellä ylimmässä johdossa on vastuu ja tarvittava osaaminen ilmastonmuutoksen riskeihin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi ja ilmastonmuutoksen sisällyttämiseksi osaksi yrityksen hallinnan prosesseja. Huomioi myös päätöksenteon tueksi kulkevan olennaisen informaation laatu ja määrä.
  3. Aseta strategian toteutusta ilmastonäkökohdista ohjaavat, riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja niihin liittyvät ylimmän johdon suoriutumista seuraavat mittarit siten, että ne tukevat yhtiön arvon kehittymistä pitkäjänteisesti. Mittareiden tulee olla niin selkeät ja läpinäkyvät, että niitä voidaan käyttää palkitsemisen perusteena.
  4. Pohdi palkitsemisen aikajännettä: sido ilmastonäkökohdat asetettujen mittareiden avulla ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitsemiseen vuosibonusten lisäksi. Huomioi tavoitteet ja mittarit myös muiden johtotasojen palkitsemisessa.
Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments