Toimitusjohtajan ja hallituksen roolit muutoksen keskellä

Hallitustyöskentely on kehittynyt viimeisten 5–10 vuoden aikana Suomessa merkittävästi ammattimaisemmaksi. Siinä missä hallitukset ennen toteuttivat pääasiassa hallinnollista valvontatehtävää, odotetaan niiltä nykyään merkittävää lisäarvoa liiketoiminnalle ja omistaja-arvon kasvattamiselle. Hallituksen jäsenet ovat nykyään pääosin aiempaa syvällisemmin perehtyneitä yhtiön toimintaan eivätkä nojaa tietouttaan enää vain virallisten kokousmateriaalien liitteenä tuleviin raportteihin ja muihin materiaaleihin.

Kun hallituksella on paremmin sormi yrityksen pulssilla, saavat hallituksen jäsenet realistisemman käsityksen liiketoiminnan strategian toteutuksen ongelmakohdista, taloudellisesta tilanteesta sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän toiminnan tasosta.

Paineistettu toimitusjohtaja

Sekä hallitustyöskentelyn ammattimaistuminen että johtoryhmän odotukset hyvästä ihmisjohtamisesta tekevät tämän päivän toimitusjohtajan roolista vaativamman kuin mihin aiempien sukupolvien toimitusjohtajat ovat tottuneet. Toimitusjohtajat suhtautuvat aktiiviseen ja liiketoiminnasta kiinnostuneeseen hallituksen kuitenkin pääosin positiivisesti, ja parhaimmillaan hallitus toimii ”toimitusjohtajan ylimääräisinä hartioina”.

Hallituksen kokouksissa tapahtuva toimitusjohtajan ajatusten sparraus voi olla toisinaan tiukkaakin, mutta hengeltään sen olisi syytä olla positiivista ja ratkaisukeskeistä. Kuten Jorma Eloranta kirjassaan Hallitus johdon tukena kirjoittaa, on tärkeää, että hallituksen kokouksesta poistuu iloinen porukka ja innostunut toimitusjohtaja, joka kokee saaneensa hyödyllisiä ajatuksia ja tukea johtamistyölleen.

Vain sellaiset johtajat voivat menestyä, joilla on oikea näkemys yrityksen keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä realistinen käsitys omasta osaamisestaan. Toimitusjohtajan menestys on hänen omien kompetenssiensa, motivaationsa ja näkemyksellisyytensä summa. Toimitusjohtajista puhuttaessa yksilöitä leimataan usein tietyn toimialan tai liiketoiminnan vaiheen johtajiksi, mutta parhaat toimitusjohtajat ovat muutoskykyisiä ja pystyvät johtamaan eri toimialan yhtiöitä menestyksekkäästi hyvin erilaisissa tilanteissa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö

Alusta asti avoin ja vuorovaikutteinen suhde hallituksen ja toimitusjohtajan välillä antaa toimitusjohtajalle mahdollisimman hyvät eväät luoda edellytykset yhtiön menestykselle. Hallituksen puheenjohtaja on avainasemassa arvoa luovan yhteistyön kulttuurin luomisessa.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja muodostavat työparin, jossa molempien persoonat ja näiden yhteensopivuus vaikuttavat yhteistyön menestymiseen. Mitä paremmin yrityksellä menee, sitä vapaammat kädet hallitus yleensä toimitusjohtajalle antaa. Kun yhtiö suoriutuu heikommin, tuntevat toimitusjohtajat yleensä hallituksen hengityksen voimakkaammin niskassaan. Vaaditaan toimitusjohtajalta sopivaa nöyryyttä ja epäitsekkyyttä antaa hallituksen kasvattaa omaa rooliaan.

Toimitusjohtajan vaihto

Hallituksen tärkein tehtävä on nimittää ja tarvittaessa vaihtaa toimitusjohtaja. Kaikki vaihdostilanteet ovat yksilöllisiä. Usein vaihdosten yhteisenä nimittäjänä hallitus joutuu toteamaan, että toimitusjohtajan veto on loppumassa. Ulospäin se näkyy energiatason laskuna, innostuksen vähenemisenä tai toistuvien samojen ongelmien selittelynä.

Toimitusjohtajaa valittaessa on hallituksen tehtävä antaa toimitusjohtajarekrytoinnin finalistikandidaatille mahdollisimman realistinen kuva yrityksen tilanteesta, tavoitteista, vahvuuksista ja ongelmista. Mitä perehtyneempi yhtiöön hallitus on, sitä tarkemman kuvan se voi kandidaateille antaa ja sitä paremmin se myös ymmärtää minkälaisen toimitusjohtajan yhtiö seuraavaksi tarvitsee.

Mercuri Urval on johdon suorahakuihin erikoistunut rekrytointikonsulttiyritys. Mercuri Urval järjestää DIFin jäsenille 10.9.2019 aamiaistilaisuuden, jossa keskustellaan toimitusjohtajan vaihtamisen perusteista ja onnistumisesta toimitusjohtajan valinnassa.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments