Miten valjastaa tekoäly pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseen?

Kuluneen vuoden aikana entistä useammat yritykset ovat tunnistaneet tekoälyn potentiaalin liiketoiminnan tehostamisessa ja innovaatioiden luomisessa. Hallituksella on tässä keskeinen rooli, sillä sen tehtävänä on ohjata ja varmistaa, että tekoälyn käyttö tukee yrityksen pitkäaikaista omistaja-arvon kasvua.

 

Tekoälyn vaikutukset saattavat lopulta muodostua yhtä mullistaviksi kuin teollistumisen, Internetin tai mobiiliteknologian, mutta nämä eivät välttämättä ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Tekoälyn käyttöönotto voi ainakin aluksi olla enemmänkin liiketoimintaprosessien uudistamista ja päivittämistä teknologian avulla, kun taas esimerkiksi teollistuminen oli perustavanlaatuinen muutos tuotantotapoihin. 

 

Joissain tapauksissa tekoäly voi parantaa tehokkuutta, automatisoida prosesseja ja mahdollistaa ennakoivaa analytiikkaa, mikä voi johtaa kustannussäästöihin ja parempaan liiketoiminnan suorituskykyyn. Tällaiset parannukset voivat suoraan vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. 

 

Lisäksi tekoälyn avulla voidaan tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, asiakassegmenttejä ja markkinatrendeihin liittyviä mahdollisuuksia. Näin tekoäly voi myös edesauttaa innovointia, ja johtaa uuden liiketoiminnan löytymiseen ja kasvuun.

 

Tekoälyn omaksumisen vaikutus omistaja-arvoon voi vaihdella suuresti eri yrityksissä ja toimialoilla.

Esimerkiksi tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa tai rahoitussektorilla, tekoälyn vaikutus voi olla erityisen merkittävä. Joillekin aloille se voi luoda jopa kokonaan uusia kilpailijoita, tai vähintäänkin uusia liiketoimintamalleja. 

 

Useimmat yrityksistä, jotka ovat valmiita nopeasti omaksumaan tekoälyn käyttöönsä, saattavat kyllä hyötyä siitä, mutta vain väliaikaisesti. On syytä muistaa, että kilpailijat todennäköisesti seuraavat perässä ja omaksuvat samat teknologiat myös omassa toiminnassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun teknologia yleistyy, kilpailutilanne tasoittuu ja etu katoaa nopeasti. Tämä on tärkeä huomio, kun harkitaan tekoälyn roolia liiketoimintastrategiassa.

 

Teknologian toimittajat tuovat markkinoille innovaatioitaan nyt nopeassa tahdissa. Siksi on tärkeää tehdä tietoisia valintoja teknologiakumppanin suhteen ja varmistaa, että valittu ratkaisu tukee pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteita. Teknologiatoimittajat voivat tarjota myös arvokasta tukea yrityksille tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

 

Yhtiön hallituksella on keskeinen rooli tämän kehityksen nopeuttamisessa.

Hallitus voi edistää tarvittavia strategisia kumppanuuksia, allokoida tarvittavat resurssit ja budjetin kehitykseen, valvoa eettisten sekä regulatoristen kysymysten huomioimista ja arvioida säännöllisesti tekoälyllä saatavia vaikutuksia.

 

Liiallisen optimismin sijasta hallituksen on kuitenkin tärkeää pyrkiä olla realistinen tekoälyn tuomista hyödyistä ja riskeistä. Tekoäly onkin vain yksi työkalu muiden joukossa eikä taikasauva, joka ratkaisee kaikki yhtiön ongelmat. Teknologian välittömät edut kannattaa pyrkiä hyödyntämään, mutta todellista pitkäaikaista omistaja-arvoa voidaan luoda vain käyttämällä tekoälyä strategisesti ja yhdistämällä se onnistuneesti liiketoiminnan keskeisiin tavoitteisiin.

 

 

P.S. Tämä blogiteksti on luotu lähes kokonaan ChatGPT 3.5 -tekoälysovelluksen avulla.