Muuttuva yritysvastuu

Herakleitos kirjoitti noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua usein lainatun viisautensa siitä, miten kaikki virtaa. ”Et voi astua kahdesti samaan jokeen, uudet vedet siinä jo virtaavat”. Koska vesi ei ole enää sama, eikä veteen astujakaan ole, on tilanne jo erilainen, vaikka vesi näyttäisikin samalta virralta.

Perinteinen jaottelu ympäristövastuuseen, sosiaaliseen sekä taloudelliseen vastuuseen tuntuu tänä päivänä keinotekoiselta.

Kuusi vuotta sitten kirjoitin materiaalia DIFin tietopankkiin yritysvastuusta ja sen raportoinnista osana hallitustyöskentelyä. Tiivistin kirjoitukseen senhetkisen näkemykseni ja kokemukseni asiasta. Olikin mielenkiintoista lukea nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen teksti uudelleen. Huomasin, ettei yritysvastuussakaan voi enää astua samaan virtaan kuin vuonna 2014.

Perinteinen jaottelu ympäristövastuuseen, sosiaaliseen sekä taloudelliseen vastuuseen tuntuu tänä päivänä keinotekoiselta. Monella ympäristöasialla on myös taloudelliset vaikutukset ja taloudellisilla päätöksillä ympäristövaikutukset. Sosiaalisessa vastuussa epäonnistuminen näkyy myös monin tavoin taloudessa, jos sen seurauksena on vaikeuksia pitää ja saada henkilöstöä. Sama tilanne on silloin, kun yhtiön maine saa kuhmun jossakin vastuun osa-alueessa tapahtuneen epäonnistumisen myötä. Kyse ei ole enää vastuullisuuden johtamisesta vaan vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta.

Task Force on Climate-related Financial Disclosure- eli TCFD-raportointisuositukset ovat tuoneet ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arvioinnin monen yrityksen agendalle. Se on antanut välineitä arvioida, mitä vaikutuksia vaikkapa sään akuuteilla tai pitkäaikaisilla muutoksilla on yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin. Samoin se ohjaa selvittämään, mitä politiikka- tai lainsäädännön tason linjaukset vähähiilisyyteen siirtymisestä tarkoittavat, tai miten kysyntä markkinoilla on muuttumassa.

Raha on hyvä konsultti, on tapana sanoa. Näiden kuuden vuoden aikana ovat sijoittajat ottaneet isoja askeleita alkaessaan ohjata sijoituksiaan myös yritysvastuun, tai ESG:n (Environment, Social, Governance) kriteereillä. Tätä EU:n Kestävän rahoituksen lakipaketti tulee terävöittämään entisestään esimerkiksi tuodessaan alan toimijoille lisää ESG-asioihin liittyviä tiedonantovelvollisuuksia. Ympäristöasioissa eli E-kirjaimen alla kysymys on erityisesti ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siihen sopeutumisesta.

Moni yritys on aloittanut vastuullisuustyönsä raportoinnista, ja sillä on ollut myös tietopankkiaineistossamme melko suuri osa. Nyt vastuullisuutta kuitenkin tarkastellaan ennen muuta yhtenä liiketoimintaan vaikuttavista ja sitä muokkaavista tekijöistä, ei niinkään raportointina. Tämä iso muutos on tapahtunut niiden vuosien aikana, jotka ovat kuluneet tietopankkiaineiston kirjoittamisesta 2014 sen päivittämiseen alkuvuodesta 2020.

Herakleitoksen kerrotaan sanoneen myös, että muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja todetessaan, että muutaman vuoden kuluttua yritysvastuusta ja sen painopisteistä on jälleen uusi tarina kerrottavaksi. Se syntyy meidän kaikkien kehittämistoimista ja yritysten toimintaympäristöön vaikuttavista trendeistä. Kirjoitetaan se sitten aikanaan.

Lue lisää tietopankista: Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments