Yritysten tärkein vastuullisuusteko on tukea luontokadon pysäyttäviä poliittisia päätöksiä

Luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos uhkaavat globaalia taloutta. On yritysten etujen mukaista tukea näiden ongelmien ratkaisuja.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että globaalin talouden suurimmat uhat liittyvät luontoon ja ilmastoon. Luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonkatastrofit maksavat jo nyt satoja miljardeja dollareita vuodessa. Hinta kasvaa koko ajan. Maailman talousfoorumin mukaan yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on merkittävästi riippuvaista luonnosta ja luonnon tarjoamista palveluista. Luonto tuottaa meille muun muassa raaka-aineita, ruokaa ja puhdasta vettä.

Talouden nykyiset toimintamallit eivät perustu luonnonvarojen kestävälle käytölle. Päinvastoin luonnonvarojen kulutus ylittää luonnon uusiutumiskyvyn moninkertaisesti, mikä kiihdyttää luonnon köyhtymistä. Luonnon köyhtymisellä on suora yhteys taloutemme kestävyyteen ja yritysten tulevaisuuden toimintamahdollisuuksiin. Business-as-usual ei voi jatkua. Ylikulutus on saatava loppumaan 2020-luvun aikana. Luonnolle on annettava mahdollisuus vahvistua.

Luonnolle on annettava mahdollisuus vahvistua.

Siirtyminen hiilineutraaliin ja luonnonvaroja kestävästi käyttävään yhteiskuntaan tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Edelläkävijäyritykset saavat siirtymän tuomat liiketoimintaedut ja teknologiahyödyt itselleen. Siirtymän luomat markkinat ovat merkittävät.  Maailman talousfoorumi tunnisti The Future of Nature and Business -raportissaan 15 siirtymää, jotka luovat liiketoimintamahdollisuuksia vuosittain biljoonien dollareiden arvosta ja 395 miljoonaa työpaikkaa 2030 vuoteen mennessä.

Yritysten rooli ympäristönsuojelussa näyttäytyy ympäristöjärjestölle ristiriitaisena. Yritysten itselleen asettamat, aikataulutetut tavoitteet vievät kehitystä oikeaan suuntaan. Vastuulliset yritykset perustavat esimerkiksi päästövähennystavoitteensa tieteeseen ja ulkopuoliseen valvontaan, mistä paras esimerkki on Science Based Targets.

Vastuulliset yritykset perustavat esimerkiksi päästövähennystavoitteensa tieteeseen ja ulkopuoliseen valvontaan.

Samanaikaisesti monet yritykset vastustavat lainsäädäntöprosessien välttämätöntä uutta säätelyä ja haitallisten tukien purkua. Tämä vaikeuttaa poliitikkojen päätöksiä luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jotta yritys aidosti kantaa vastuunsa luonnosta, sen pitää osoittaa selvästi tukensa luontoa suojelevan sääntelyn puolesta.

Juuri nyt on tärkeä hetki osoittaa tukea esimerkiksi YK:n kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen uudistamiselle. Sopimuksen uudistamisesta päätetään tämän vuoden lokakuussa. Valtioiden on määrä luoda Pariisin ilmastosopimuksen kaltainen globaali sitoumus luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Business for Nature on yritysten koalitio, joka vaatii hallituksia toimeenpanemaan sääntelyä luontokadon pysäyttämiseksi tällä vuosikymmenellä. Yli 700 yritystä on allekirjoittanut koalition vetoomuksen. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4,3 biljoonaa dollaria. Liittymällä koalitioon ja vaatimalla maailman päättäjiltä poliittisia ratkaisuja ympäristökriiseihin yritys edesauttaa oman yritystoimintansa menestystä pitkällä aikavälillä.

Luonto tarvitsee yritysten apua juuri nyt. Yhdessä voimme muuttaa taloutemme ja yhteiskuntamme niin, että takaamme luonnolle, yrityksille ja ihmisille mahdollisuuden kukoistaa rinnakkain.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments