Tuomo Salmi

Strategisen ja operatiivisen riskienhallinnan asiantuntija, Deloitte Suomi.
Suomen Riskienhallintayhdistyksen hallituksen jäsen.
Deloitte on DIFin asiantuntijakumppani.

print linkedin twitter facebook envelope-o

Blogikirjoitukset