Henkilöstön edustus puhutti jäsenlounaalla

DIF:n syys­kuun jäsen­lou­naalla keskusteltiin hal­li­tus­työn ke­hittämi­sestä ja eri­tyi­ses­ti hen­kilöstön edus­tuksesta hallituksissa.

Paneelikes­kus­te­li­joi­na olivat DIF:n jäse­net Stig Gustavson, Johanna Ikäheimo ja Marjo Miettinen. Fa­si­li­toi­ja­na toi­mi Kimmo Rasila.

Henkilöstön edustukseen esitettiin kommentteja puolesta ja vastaan. Keskusteltiin muun muassa kaksisuuntaisesta informaation kulusta, työrauhasta ja luottamuksen rakentamisesta. Toisaalta esiin nousivat kysymykset hallitusjäsenten osaamisesta ja koulutuksesta sekä vertailu eri maiden kesken.

Lähtökohtaisesti avointa tiedonkulkua kannatettiin, mutta siitä, millä keinoin se tulee toteuttaa, oltiin montaa mieltä. Myös yleisö osallistui aktiivisesti ja esitti näkökulmia aiheeseen. Ehdotettiin henkilöstöjohtajan osallistumista hallituksen kokouksiin.

Lisäksi jäsenlounaalla pureuduttiin hallituksen rooliin ja tehtäviin.

Tulevaisuuteen katsomista ja trendien aistimista pidettiin tärkeämpinä työkaluina hallitustyössä kuin numeroiden pyörittelyä. Tässä yhteydessä mainittiin monimuotoisuuden merkitys hallituksen kokoonpanossa. Hallituksiin toivottaisiin nuorennusta. Diversiteetistä käytävän keskustelun keskittyminen vain sukupuoleen pidettiin riittämättömänä.

Hallitustyötä voi kehittää esimerkiksi seuraavilla käytännön asioilla: antamalla tilaa useammille näkemyksille ja puheenvuoroille päättämällä, että omistaja ja puheenjohtaja puhuvat vasta viimeiseksi hallituksen kokouksissa. Myös lyhyt vain hallitusjäsenten välinen keskustelu ilman henkilöstöä voi olla paikallaan arkojen asioiden etukäteiskäsittelyä varten.