Yritysjärjestely on moniulotteinen kokonaisuus

Vuosi 2021 oli yrityskaupparahoituksessa ennätysvilkas. Koronapandemia ei hiljentänyt yrityskauppamarkkinaa Suomessa, ja geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta vauhti ei ole kokonaan hyytynyt tänäkään vuonna. Yritysjärjestelyssä rahoittaja kiinnittää huomiota erityisesti kassavirran riittävyyden arviointiin.

 

 

Yritysjärjestelyjen osalta vuosi 2021 oli ennätyksellinen. Suomalaisten yhtiöiden yrityskauppatransaktioita tehtiin vuonna 2021 yhteensä 225 kappaletta, viimeisen 16 vuoden keskiarvon ollessa 159 transaktiota vuodessa. Transaktioiden määrässä mitattuna aktiivisimpia sektoreita yrityskauppamarkkinoilla olivat teollisuus, kuluttajatuoteyhtiöt ja IT.

 

Yritysjärjestelyn rahoituksessa huomioidaan kokonaisuus

 

Yrityskaupassa pankin keskeinen osaaminen liittyy kassavirran riittävyyden arviointiin, ei niinkään kohdeyhtiön arvonnousun tai arvostuksen arviointiin. Rahoittaja kiinnittää huomiota yrityksen kokonaisrahoitukseen, velan määrään ja riittävään omarahoitukseen. Lisäksi tarkastellaan ostajan taloudellista asemaa, kokemusta ja sitoutumista kauppaan. Ostettavan yrityksen arvo määritellään suhteessa muihin toimialan kauppahintoihin.

 

hBHQ-WfdC7YRJz5Uu4g3-BAKdbk7CS-BDCOOlXCMrX0hCbptDe_Zz-cn1J6l60RjvkHZJm3JWdlTDulOVPaUNYMkaUVozbg8t8vp00UM-EAuhoT8FieB4MXwC8wk5_Nx-Ey7kSh73EtJVN2KZwLH7FWci1n0QRKcT53hDh818mYl1RMhnlzfUYZroPda7uvxNjwH60urGw.png

Kuva: Yrityskaupan rahoittamisen vaiheet.

 

Yrityskauppaa tarkastellaan kokonaisuutena, jossa rahoitusta haettaessa kiinnitetään huomiota myös liiketoiminnan edellytyksiin ja kannattavuuteen sekä toiminnan ennustettavuuteen muun muassa kysynnän ja kilpailun näkökulmista. Yrityskauppa on siis aina rahoittajan näkökulmasta moniulotteinen kokonaisuus.

Tyypillisesti yrityskauppaa ei rahoiteta kokonaan pankkilainalla, ja vakuuksien merkitys yrityskaupassa korostuu, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Rahoituksen hinta ja se, mistä rahoitusta saa, vaihtelevat yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

 

Yrityskauppa on hyvä hetki tarkastella rahoitusrakennetta 

 

Aina yritysjärjestelyn rahoitus ei onnistu suunnitelmien mukaisesti. Omistajanvaihdos onkin arvokas mahdollisuus tarkastella koko yrityksen rahoitusrakennetta: millainen rahoitusrakenne tukisi yrityksen kasvua ja kehitystä parhaiten? Voisiko oman pääoman määrää kasvattaa, muuttaa lyhennysten suuruutta tai varautua paremmin kausivaihteluihin ja investointeihin?

Pähkinänkuoressa pankin tulee tietää rahoitustarjousta tehdessään, onko hanke rahoituskelpoinen ja millaisin keinoin hanketta voidaan pankin näkökulmasta tukea. Tässä apuna ovat sekä ostaja- että kohdeyrityksen luvut ja ennusteet, yhdistymissuunnitelma ja arvio tarvittavan rahoituksen määrästä.

Parhaimmillaan pankki voi toimia hyvänä sparrauskumppanina yritysjärjestelyssä. Siksi pankki kannattaakin ottaa mukaan prosessiin jo heti alkuvaiheessa.

 

Suomen yrityslainamarkkina ei täysin myötäile muun Euroopan kehitystä

 

Euroopassa lainojen volyymit ovat pienentyneet ja maturiteetit lyhentyneet. Myös lainojen hinnat jälkimarkkinoilla ovat nousussa. Suomen lainamarkkina eroaa kuitenkin tietyin osin muusta Euroopasta. Velkarahastojen merkitys on Suomessa vähäinen, samoin suurten underwriting-hankkeiden ja SPAC-järjestelyiden. Yritysluottojen markkina Suomessa kasvoi keväällä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kolme prosenttia.

Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta käynnissä olevia rahoitushankkeita on jatkettu pääosin normaaliin tapaan, ja yritykset ovat hakeneet esimerkiksi maksujoustoja koronakevääseen verrattuna vähän. Pankkien varainhankinta kallistui kevään aikana Venäjän hyökkäyssodan alettua. Myös korkotason nousu tuo omat paineensa yritysluottojen hinnoitteluun.