Ilmastovaikutuksilta puuttuu hinta

Compensate-säätiön perustajan Antero Vartian mukaan ilmastonmuutoksessa tärkeintä on päästöjen radikaali vähentäminen. Sen lisäksi on luotava globaaleja toimintamalleja, jotka auttavat sitomaan ilmakehän hiilidioksidia.

Antero Vartia vertaa ilmastokriisiä roskaantuvaan puistoon. Jos ihminen heittää puistoon joka päivä yhden roskan, puisto alkaa vähitellen täyttyä jätteistä ja haista epämiellyttävälle.

”Kun tilanne käy kestämättömäksi, ei ongelman ratkaisuksi riitä, että päätetään heittää roska vain joka toinen päivä,” Vartia sanoo.

Kymmenen vuotta aikaa toimia

Ilmastonmuutos johtuu siitä, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Ydinkysymys on Vartian mukaan se, miten ja kuinka nopeasti hiilidioksidin määrä saadaan laskuun.

”Pysyäksemme alle 1,5 celsiusasteen rajan, voimme lisätä hiilidioksidia ilmakehään korkeintaan 400 gigatonnia. Päästöjä syntyy joka vuosi noin 40 gigatonnia, joten nykyisellä vauhdilla meillä on alle kymmenen vuotta aikaa saada globaalit päästöt nollaan.”

Ilmastonmuutoksen suurin uhka eivät Vartian mukaan ole äärimmäiset sääilmiöt vaan se, mitä muutoksen vaikutukset saavat ihmiset tekemään toisilleen.

”Jos Afrikassa maaperä muuttuu elinkelvottomaksi, sadat miljoonat ihmiset lähtevät liikkeelle. Me kaikki tiedämme, miten voimakkaasti pakolaisuus koventaa arvoja. Demokratia on paljon hauraampi järjestelmä kuin uskomme.”

Päästöjen hyvittämismahdollisuus puuttuu

Ilmastonmuutoksen juurisyy on Vartian mukaan se, että saamme aiheuttaa vahinkoa joutumatta kantamaan vastuuta toiminnan seurauksista. Ei ole olemassa järjestelmää, jossa ilmastolle negatiiviset ulkoisvaikutukset olisi hinnoiteltu.

Tähän tarpeeseen vastaa Vartian perustama Compensate-säätiö, jonka kautta kuluttaja voi kompensoida ostoksiinsa liittyvät hiilidioksidipäästöt. Maksut ohjataan lyhentämättöminä hiilen sidontaan. Rahoituksensa säätiö saa palvelua hyödyntävien yritysten lisenssimaksuista.

”Tavoitteena on luoda globaali järjestelmä, sillä tarvitsemme ison mittakaavan ratkaisuja. Compensatella on skaalautuva liiketoimintamalli, mutta rahat menevät sataprosenttisesti hiilen sitomiseen. Yritysten lisenssimaksut käytetään järjestelmän rakentamiseen”, Vartia selventää.

Hiilen sitomisen oltava kannattavaa liiketoimintaa

Hiilinielujen kasvattamisessa tärkein tekijä on Vartijan mukaan se, että hiilen sitomisesta tehdään kannattavaa liiketoimintaa.

”Argentiinalaiselle viljelijälle täytyy olla kannattavampaa antaa metsän kasvaa kuin kasketa sitä rehusoijapelloksi.”

Vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli ei voi Vartian mielestä ratkaista ilmastonmuutosta yksin. Tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista sääntelyä.

”Vain regulaatio mahdollistaa riittävän suuren muutoksen. Regulaation muuttumiseksi ihmisten ajattelutavan on muututtava ensin. Kun riittävän monet ihmiset vaativat muutosta, myös lainsäädäntö seuraa perässä.”

Vartia kannustaa yritysten hallituksia seuraamaan nuoria. Uusien sukupolvien kautta on helppo hahmottaa, miten merkittäväksi tekijäksi vastuullisuus on nousemassa.

”Ilmastoasiat kiinnostavat nyt paljon enemmän kuin viisi vuotta sitten. Viiden vuoden päästä ne kiinnostavat moninkertaisesti enemmän. Vastuullisuus on nousemassa liiketoiminnan ydintekijäksi, joka tulee määrittämään yhä vahvemmin sekä asiakkaiden että työntekijöiden valintoja.”

Teksti: Kaisa Ihalainen

Tämä artikkeli on tiivistetty versio Antero Vartian haastattelusta, joka on julkaistu Boardview-lehden numerossa 2/2019.