Miten navigoida tulevassa taantumassa?

 

Parhaat yritykset vastaavat haasteisiin uudistumalla. Ne keskittyvät mahdollisuuksiin ja ovat valmiita etenemään ja kasvamaan asemapuolustuksen sijaan. 

 

 

Analysoimalla vuoden 2008–09 taantumaa opimme, että osa yrityksistä pystyi laskevasta kysynnästä huolimatta säilyttämään tuloksensa ja kasvattamaan liikevaihtoa ja katteitaan. Miten menestyjät onnistuivat tässä? Ne eivät ainoastaan tehneet toimenpiteitä marginaalien säilyttämiseksi, vaan käyttivät myös taantumaa hyväkseen kehittäessään uusia kasvustrategioita – investoimalla uusiin teknologioihin, hankkimalla uutta omaisuutta ja myymällä liiketoimintoja, joilla ei enää ollut kasvupotentiaalia.

 

Miten yritykset voivat varautua?

 

Talouden kasvu on hidastunut, mutta se ei vielä vaikuta kokonaistalouden heikkenemiseen etenkään kaikilla aloilla. Erittäin korkoherkillä aloilla, kuten rakennusalalla, on haasteita. Kuluttajien mieliala on romahtanut, työttömyys on saavuttanut alimman tason pitkään aikaan ja kulutus on jatkanut kasvuaan, vaikkakin hitaasti. Vielä on aikaa ryhtyä toimiin, jotka voivat auttaa yrityksiä varautumaan paremmin taantumaan.

Olemmekin kehottaneet joitain asiakkaitamme suunnittelemaan nopeita, taktisia liikkeitä, joita voi tehdä nyt, jotta minimoidaan myynnin hidastumista ja hyödynnetään uusia kasvumahdollisuuksia. Tässä joitakin esimerkkejä, miten yritykset varautuvat tulevaan.

1. Rakentamalla dynaamisia strategiaskenaarioita

Kuten olemme todenneet, tuleva taantuma ja sen luonne on epäselvä. Tällaisessa tilanteessa skenaariosuunnittelu auttaa yrityksiä määrittelemään toimintamallit luoden selkeän edun myöhemmin reagoiviin kilpailijoihin verrattuna.

2. Käyttämällä yritysostoja hyökkäys- ja puolustuskeinoina

Taantuma voi olla hyvä aika tasapainottaa yritysportfolio.

3. Vähentämällä kustannuksia ennaltaehkäisevästi

Varhainen ja tiukka kustannusten hallinta ja keskittyminen likviditeettiin ovat edelleen tärkeimpiä toimia, joita johto voi tehdä taantuman kestävien toimintasuunnitelmien luomiseksi.

4. Hienosäätämällä kaupallinen strategia

Taantuman aikana yritysten on löydettävä herkkä tasapaino tuloksen säilyttämisen ja asiakaskuntansa ylläpitämisen (tai kasvattamisen) välillä.

5. Puolustamalla kassaa ja likviditeettiä

Kehitä vankat ennuste- ja varianssianalyysiprosessit (13 viikon rullaava kassavirtaennuste ja 12 kuukauden kassavirtaennuste).

6. Velan uudelleenjärjestelyllä

Yritysten, joilla on erilaisia lainoja, tulisi arvioida markkinatekijöiden mahdollinen vaikutus lainakantaansa, velanhoitoon ja viime kädessä likviditeettiinsä.

7. Huolehtimalla ja pitämällä kiinni osaajista

Yritykset, jotka selviävät menestyksekkäästi taantumasta, ymmärtävät, että he tarvitsevat kykyjä, joilla on oikeat valmiudet oikeissa tehtävissä suorittamaan kriittisiä toimintoja.

Yhteenveto

Tiedämme, että asiakkaamme ovat kohdanneet vaikeita ulkoisia haasteita viimeisen kahden vuoden aikana pandemiasta liiketoiminnan sulkemisiin, toimitusketjujen tukkeutumiseen ja inflaation kiihtymiseen.

Tässä jutussa olemme tunnistaneet ja listanneet keinoja, joiden avulla yritykset voivat valmistautua seuraavaan haasteeseen – todennäköiseen taantumaan.

Haluan päättää tämän optimismiin. Viimeiset kaksi vuotta ovat opettaneet meitä kaikkia odottamaan odottamattomia ja olemaan ketteriä, mukauttamaan strategia muuttuviin olosuhteisiin ja jopa skenaariosuunnitelmaan seuraavaa taloushäiriötä varten. Luotan siihen, että mitä tahansa talous tuo tulleessaan, yritysjohtajat pystyvät siihen vastaamaan.

 

Kuvitus: Jussi Kaakinen