Arvonluontia on tarkasteltava pitkällä aikavälillä

DIF-aamiaisella 7.9.2022 keskusteltiin arvonluonnista listaamattomissa yhtiöissä EY:n johdolla.

Mikko Järventausta kertoi EY:n Long-term value -mallista, jonka ydinajatuksena on, että pääoma ja osaaminen siirtyvät yrityksiin, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin arvo korostuu nyt monesta syystä. Näitä syitä ovat muiden muassa ilmastonmuutos, kiristyvä sääntely, vähentynyt luottamus liike-elämää kohtaan sekä kuluttajien ja työntekijöiden odotukset.

Yritysten pitää pystyä luomaan arvoa muillekin sidosryhmille kuin osakkeenomistajille. Nämä yritykset pystyvät myös parhaiten hyödyntämään, osoittamaan ja mittaamaan luomansa arvon. EY:n luoman viitekehyksen avulla yrityksen kykyä luoda pitkän aikavälin arvoa voi mitata ja arvioida.

Alustusta seurasi paneelikeskustelu, johon osallistuivat Voima Venturesin toimitusjohtaja ja perustaja Inka Mero, enkelisijoittaja ja hallitusammattilainen Leena Niemistö sekä pääomasijoittaja Mikko-Jussi Suonenlahti. Teemoiteltu keskustelu keskittyi vahvasti kasvuyrityksiin.

Keskustelussa todettiin, että hallituksella on merkittävä rooli kasvuyhtiön strategian kirkastamisessa. Hyvä strategia auttaa yritystä fokusoimaan olennaiseen, myös siihen mitä ei pidä tehdä. Kasvuyhtiöissä strategian tulee myös olla jatkuvasti hallituksen pöydällä ja säännöllisessä seurannassa.

Governance ei korostu listaamattomissa yhtiöissä, mutta sen merkitys on silti kriittinen. Hallituksen tehtävä on pitää huoli, että hallinnoinnin perusasiat ja viitekehys ovat kunnossa. Mitä myöhemmin governancea aletaan pistää kuntoon, sen vaikeampaa se on.

Vastuullisuutta ei voi sivuuttaa, kun puhutaan arvonluonnista. Kasvuyrityksissä vastuullisuus voi olla liiketoiminnan ytimessä alusta alkaen, jolloin niistä voi kasvaa toimialansa suunnannäyttäjiä. Teknologiayhtiöiden kompastuskivi on usein diversiteetin puute. On kuitenkin otettava huomioon, että diversiteetti ja ESG-asiat ovat edellytyksiä rahoituksen saamiselle. Myös EU:n taksonomia alkaa pian vaikuttaa listaamattomiin yrityksiin.

DIFin Senior Advisor Philip Aminoff

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Senior Advisor Philip Aminoff. Hän kiteytti pitkän aikavälin arvonluonnin yhteen kysymykseen: Onko yrityksen olemassaolo toivottavaa toimialan ja yhteiskunnan näkökulmasta myös tulevaisuudessa?

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).