Asiantuntijat: Myös brändiin ja markkinointiin pitää investoida

Roschierin ja BrandWorxxin yhdessä isännöimmässä aamiaistilaisuudessa 22. maaliskuuta käsiteltiin brändin roolia lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­sessä sekä brändin IPR-suo­jaus­ta. Lisäksi tilaisuudessa käytiin pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jonka aiheena oli Ymmärtävätkö hallitusten jäsenet riittävästi brändin suojauksesta?

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa brändin arvon mittaamisesta ja siitä, että hallituksen tulisi ymmärtää, mistä osista brändi rakentuu. Brändin rakentamisessa tulee huomioida paitsi asiakkaiden ja sidosryhmien käyttäytyminen myös brändin tuottokyky ja sen suojaaminen.

Brändiin ja markkinointiin pitää panostaa ja siihen tulee ohjata resursseja. Joskus esimerkiksi IPR-suojauksen laiminlyönti voi saada aikaan katastrofaaliset seuraukset. Hallituksen tulee tehdä päätökset siitä, miten brändin _MG_2939vahvuuksia hyödynnetään ja kenelle toimintaa pääasiallisesti suunnataan.

Puheenvuoroja pitivät Brandworxxin toimitusjohtaja Jari Taipale ja Roschierin osakas Markku Tuominen. Paneelikeskusteluun osallistuivat Directors’ Institute of Finlandin jäsenet Leena Saarinen ja Antti Pankakoski. Tilaisuuden juonsi DIF:n jäsen ja viestinnän Senior Advisor Anne Korkiakoski.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat luettavissa jäsensivuilla (vaatii kirjautumisen).